โป๊ปฟรังซิส: "จงฉลองวันที่เราได้รับศีลล้างบาปเป็นประจำทุกปี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสั่งการบ้านคาทอลิกทุกคน "จงไปค้นดูว่าตนเองได้รับศีลล้างบาปวันไหน เมื่อรู้แล้ว ก็จงฉลองวันนั้นเป็นประจำทุกปี เพราะนี่คือวันที่เราได้ถือกำเนิดในพระศาสนจักร" ทรงย้ำ พระศาสนจักรไม่ใช่ "พรรคหรือสังกัด" แต่เป็นมารดาของคาทอลิกทุกคน ทรงชี้ แม่ทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาด พระศาสนจักรก็เช่นกัน แต่กระนั้น แม้แม่จะเคยทำผิด แต่ลูกก็ยังรักแม่ไม่เปลี่ยนแปลง


ช่วงสายวันพุธที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันกับทุกคนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่ออยากแบ่งปันภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรตามแนวทางคำสอนแห่งสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ซึ่งเน้นว่า พระศาสนจักรเป็นมารดาของเราทุกคน

- สำหรับคริสตชน พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ใช่ "พรรค" หรือ "สังกัดองค์กร" ใดๆทั้งสิ้น เพราะพระศาสนจักรคือมารดาของคาทอลิกทุกคน

- ไหน มีใครบ้างจำวันที่ตัวเองรับศีลล้างบาปได้บ้าง? ... โอ! พ่อเห็นมีคนยกมือไม่กี่คนเองนะ ดังนั้น การบ้านประจำวันนี้คือไปค้นข้อมูลวันที่ตัวเองได้รับศีลล้างบาป และดูซิว่า มีความประทับใจอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันนั้น

- วันที่เราได้รับศีลล้างบาปคือวันที่เราได้ถือกำเนิดขึ้นในพระศาสนจักร ดังนั้น เมื่อเรากลับไปที่บ้าน เราต้องไปค้นดูว่า เราได้รับศีลล้างบาปวันไหน จากนั้น สิ่งที่เราควรทำคือ "ทำการฉลองวันที่เราได้รับศีลล้างบาปในทุกๆปี" เราต้องทำ เพราะนี่คือการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่มอบให้กับเรา

- เอาล่ะ กลับมาที่เนื้อหากันต่อ พระศาสนจักรเป็นเหมือนมารดาของเราคาทอลิกทุกคน แม่ที่ดีจะช่วยเหลือลูกๆในทุกกรณี แม่ที่ดีจะปกป้องลูกในอ้อมอกของแม่เหมือนกับลูกไก่ที่อยู่ภายใต้ปีกของแม่ไก่

- พระศาสนจักรก็ทำแบบนั้นเช่นกัน พระศาสนจักรดูแลเราให้เจริญเติบโตในความเชื่อและถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าให้กับเรา สิ่งนี้คือความสว่างที่ส่องแสงให้เราเดินบนหนทางชีวิตคริสตชน

- แล้วพวกเราล่ะ เรารักพระศาสนจักรเหมือนรักแม่ของเราไหม? เราก็คงรู้อยู่แล้วว่า แม่ก็ต้องมีการทำผิดพลาดไปบ้าง พระศาสนจักรก็เช่นกัน เราก็มีความผิดพลาด เมื่อเรารู้ว่าแม่เราได้ทำผิดพลาด แล้วเรายังรักแม่ของเราไหม? (สัตบุรุษตะโกนว่า "รัก") ดีมาก! เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็ต้องรักพระศาสนจักรเช่นกันนะ

- แม่รักลูกทุกคนเท่าๆกัน ดังนั้น สมาชิกของพระศาสนจักรก็มีความเท่าเทียมกันต่อหน้าพระเจ้า เพราะพวกเราทุกคนอาศัยอยู่ในความดูแลของพระศาสนจักร

-  บางครั้ง พ่อเคยได้ยินบางคนพูดว่า "เราเชื่อในพระเจ้า แต่เราไม่เชื่อพระศาสนจักร" พ่อจึงอยากพูดกับคนเหล่านี้ว่า "ลูกเอ๋ย พระศาสนจักรไม่ได้มีแค่พระสงฆ์คาทอลิกนะ พระศาสนจักรคือพวกเราทุกคน ถ้าลูกพูดว่า ลูกเชื่อพระเจ้า แต่ไม่เชื่อพระศาสนจักร พ่อคิดว่า ลูกกำลังสับสนในตัวเองนะ เพราะมันหมายถึงลูกไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าด้วย"

- ดังนั้น ขอให้เราไตร่ตรองนะว่า เรารักพระศาสนจักรอย่างไร และสุดท้าย ขอให้เราพูดพร้อมๆกันว่า "พระศาสนจักรคาทอลิก จงเจริญ!" (Long Live the Church)

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments