โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าอยากรู้จักพระเยซู จงออกไปตามถนนสัมผัสชีวิตเพื่อนมนุษย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้น ถ้าอยากรู้จักและสนิทกับพระเยซู จงก้าวออกไปตามท้องถนนและใช้ภาษาแห่งการกระทำเพื่อรู้จักพระองค์ ภาษาที่ว่าคือภาษาความคิด, ภาษาใจ และภาษาแห่งการกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ ทรงชี้ให้คิด "เราไม่สามารถรู้จักพระเยซูได้จากที่นั่งหรือห้องรับรองแบบเฟิร์สคลาส" โดยเด็ดขาด


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พ่อขอถามพวกเราว่า "เราคิดว่าพระเยซูคือใคร พระองค์มาจากไหน" เราจะเห็นได้ว่า มีผู้คนมากมายในพระวรสารถามคำถามนี้ เพราะเขาอยากรู้อยากเห็น รวมถึงถามเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง อาทิ กษัตริย์เฮร็อด แน่นอน

- พี่น้องที่รัก จงออกไปตามท้องถนนเพื่อทำความรู้จักกับพระเยซู ท่านจะไม่พบแค่คนเดียว แต่จะพบคนจำนวนมากที่พระเยซูประทับในพวกเขา

- พวกท่านไม่สามารถทำความรู้จักหรือพบกับพระเยซูในที่นั่งหรือห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาส เช่นเดียวกัน พวกท่านจะไม่พบพระเยซูตามห้องสมุดหรอกนะ การจะพบและทำความรู้จักกับพระเยซู เราต้องก้าวออกไปสัมผัสการดำเนินชีวิตประจำวัน

- จริงอยู่ เราสามารถทำความรู้จักพระเยซูผ่านทางการเรียนคำสอน ใช่ การเรียนคำสอนสอนเราหลายสิ่งเกี่ยวกับพระเยซู และเราก็ต้องเรียนคำสอน เรียนเพื่อจะรู้จักกับพระเจ้า

- แน่นอนว่า เมื่อเรารู้จักบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จมาช่วยเราให้รอดพ้น เราได้เข้าใจถึงความสวยงามของประวัติศาสตร์แห่งความรอด ประวัติศาสตร์แห่งความรักของพระบิดา กระนั้น แต่มีคนจำนวนมากมายขนาดไหนที่ได้อ่านหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก นับตั้งแต่ตีพิมพ์และใช้สอนเราไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว

- ดังนั้น มันจึงไม่พอหรอกนะที่จะรู้จักพระเยซูจากในหนังสือคำสอน เราจึงต้องรู้จักพระองค์ผ่านทางการสวดภาวนา การเฝ้าศีลมหาสนิทและคุกเข่าต่อหน้าพระองค์ ถ้าเราไม่สวดภาวนา ถ้าเราไม่พูดคุยกับพระเยซู เราก็จะไม่มีวันรู้จักและสนิทกับพระองค์

- กระนั้น การสวดภาวนาอย่างเดียว ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เรารู้จักและได้ติดตามพระเยซู มันต้องมีอย่างที่สามเข้ามาช่วย นั่นคือ "จงก้าวออกไปตามท้องถนน" เรื่องนี้สำคัญมากๆ เพราะเราจะได้รู้จักพระเยซูผ่านทางภาษาแห่งการกระทำ

- เราสามารถรู้จักพระเยซูได้จาก 3 ภาษานี้ นั่นคือ ภาษาความคิด, ภาษาจิตใจ และภาษาการกระทำ ถ้าเรารู้จักพระเยซูผ่าน 3 ภาษานี้ เราก็ได้มีส่วนร่วมในพระองค์แล้ว

- ทั้งหมดนี้แหละคือแนวทางที่พระเจ้าจะบอกเราถึงวิธีการที่จะรู้จักและสนิทกับพระองค์!

Read More: Vatican Radio

Comments