โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าทรงมองมนุษย์ด้วยความเมตตาและให้โอกาสกลับใจเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ พระเจ้าทรงมองมายังเราแต่ละคนด้วยพระเมตตาและเปิดโอกาสให้กลับใจเสมอ เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมองมาที่ "นักบุญแม็ทธิว" คนบาปคนเก็บภาษีที่ถูกทุกคนรังเกียจ แต่พระเจ้าก็ให้โอกาสได้กลับใจและทำให้ท่านได้พบ "คุณค่าที่ดีที่แท้จริงในตัวเอง" ให้กับโลก นั่นคือการนิพนธ์พระวรสาร


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้า โอกาสวันฉลองนักบุญแม็ทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร ภายในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- วันนี้ เราฉลองนักบุญแม็ทธิว แน่นอนว่า บทเทศน์ในวันนี้ จะพูดถึงใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ท่านนักบุญแม็ทธิว

- นักบุญแม็ทธิวเป็นคนเก็บภาษี เป็นคนบาปที่โจ่งแจ้งเด่นชัด ตลอดชีวิตของท่านนั้นพูดได้ว่า เงินคือทุกอย่างของชีวิต เงินคือทุกสิ่งในสายตาของท่าน แต่เมื่อพระเยซูทรงเรียกแม็ทธิว ภายในจิตใจของแม็ทธิวก็รู้สึกถึงสายตาของพระเจ้าที่ทรงมองมายังตัวเขาด้วยความเมตตา

- สายพระเนตรที่พระเยซูมองมายังแม็ทธิวได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างชัดเจน เราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแม็ทธิวกลับใจทันที ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเป็นคนบาปและออกติดตามพระเยซู นี่เป็นความจริงที่ว่า การที่พระเยซูมองมายังแม็ทธิวในวันนั้น ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาให้ดีขึ้น เช่นเดียวกัน เมื่อพระเจ้าทรงมองมาที่เราด้วยความเมตตา พระองค์ก็จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนให้ดีขึ้นเช่นกัน สายพระเนตรของพระเจ้าเชื้อเชิญเราให้ลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ สายพระเนตรนี้ทำให้เรารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทำให้เราเกิดความมั่นใจที่จะติดตามพระองค์

- ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือนักบุญเปโตร หลังจากปฏิเสธพระเยซู 3 ครั้ง ท่านก็พบว่าพระเยซูทรงมองที่ตัวท่านและเปโตรก็ร้องไห้สำนึกผิด จากนั้น สายพระเนตรครั้งสุดท้ายที่พระเยซูมองมายังพระมารดาและศิษย์ที่รัก และตรัสกับศิษย์ว่า "นี่คือแม่ของเจ้า" พระดำรัสนี้คือการบอกเราทุกคนว่า พระมารดาของพระองค์คือมารดาของเราทุกคนและยังเป็นมารดาของพระศาสนจักรด้วย

- กลับมาที่แม็ทธิวอีกครั้ง คนบาปคนเก็บภาษีที่ตระหนักถึงสายพระเนตรอันเมตตาที่พระเยซูมองมายังเขา ทำให้เขารับรู้ถึง "คุณค่าที่แท้จริงในตัวเอง" พระเยซูทรงมองและให้โอกาสเขา พระเยซูทรงให้โอกาสแก่คนบาปทุกคนได้กลับใจ เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงมองเราด้วยสายพระเนตรอันเมตตาที่พร้อมให้เรากลับใจ

- พี่น้องที่รัก เราทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงสายพระเนตรที่พระเจ้ามองมายังเรา พ่อเชื่อว่า เราสัมผัสได้หลายครั้ง มันไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ๆ พระเยซูทรงรอคอยเราแต่ละคนให้สัมผัสถึงสายพระเนตรของพระองค์ ฉะนั้น ขอให้เราวิงวอนขอบรรดานักบุญทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่ง นักบุญแม็ทธิว ได้ช่วยเราดำเนินชีวิตอย่างดีและเตรียมพร้อมเสมอกับการกลับใจ!

Read More: Vatican Radio

Comments