โป๊ปฟรังซิสสอนพระสังฆราชและพระสงฆ์​ "อย่าหลงไปตามจิตฝ่ายโลกและจิตแห่งการคดโกง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติพระสังฆราชและพระสงฆ์คาทอลิก "อย่าหลงไปตามจิตฝ่ายโลกและจิตแห่งการคดโกง" เพราะมันเป็นอันตรายต่อการเป็นนายชุมพาบาลดูแลฝูงแกะของพระเจ้า ทรงย้ำพระสังฆราช ต้องดูแลพระสงฆ์เวลาเผชิญความยากลำบาก ทรงสอนพระสงฆ์ จงกล้าออกไปตามคนทิ้งวัดให้กลับมาหาพระเจ้า ไม่ใช่เอาแต่นั่งทำงานง่ายๆไปวันๆ 


ช่วงสายวันจันทร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ได้เสด็จไปยังมหาวิหาร จอห์น ลาเตรัน ซึ่งเป็นอาสนวิหารของสังฆมณฑลโรม เพื่อพบปะและให้โอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลโรม ซึ่งเป็นสงฆ์ในความดูแลของพระองค์โดยตรง งานดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยพระสันตะปาปาทรงเปิดโอกาสให้พระสงฆ์สังฆมณฑลโรม ได้ลุกขึ้นถามคำถามพระองค์แบบเป็นกันเอง ซึ่งใจความสำคัญของการถามตอบ มีดังนี้:

- พระสันตะปาปาทรงย้ำกับบรรดาพระสงฆ์ว่า "พระศาสนจักรต้องการนายชุมพาบาลให้กับสัตบุรุษ พระศาสนจักรไม่ได้ต้องการสงฆ์ที่เป็นไปตามอัตภาพ"

- วันที่ 1-3 ตุลาคม 2013 พ่อจะประชุมกับคณะพระคาร์ดินัลที่ปรึกษาเพื่อปฏิรูปโรมันคูเรีย การประชุมดังกล่าว พ่อจะหารือเกี่ยวกับการอภิบาลคาทอลิกที่หย่าร้าง และจะดูว่า จะอภิบาลพวกเขาได้อย่างไรบ้าง

- ปี 2008 พ่อ (พระสันตะปาปา) เคยเขียนจดหมายถึงบรรดาพระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า ตอนนั้น พ่อย้ำกับทุกคนว่า "พระสงฆ์ต้องเป็นคนของพระเจ้า พระสงฆ์ต้องไม่สูญเสียอัตลักษณ์ซึ่งร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระจิต เพราะถ้าเราปราศจากพระจิต เราก็ตกอยู่ในอันตรายแห่งการสูญเสียแนวทางในการทำความเข้าใจกับความเชื่อ"

- พี่น้องพระสังฆราชที่รัก พ่ออยากให้พวกท่านดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับบรรดาพระสงฆ์ของท่าน จงช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาในเวลาที่ต้องเผชิญความยากลำบาก

- นอกจากนี้ พระสังฆราชและพระสงฆ์ต้องเป็นธรรมทูตผู้อภิบาลที่ดำเนินชีวิตเพื่อเสาะแสวงหาลูกแกะที่หลงทางให้กลับมาหาพระเจ้า จงกล้าออกไปตามคนทิ้งวัดให้กลับมา ไม่ใช่เอาแต่นั่งทำงานง่ายๆอย่างเดียว

- บรรดาพระสงฆ์ที่รัก จงอย่าทำตัวหย่อยยานหรือตึงเกินไป แต่จงเปี่ยมด้วยความเมตตา จงดูแลคนบาปและร่วมทางไปกับพวกเขาบนหนทางแห่งการคืนดีกับพระเจ้า

- นอกจากนี้ พ่อขอร้องบรรดาพระสงฆ์ อย่าให้ตัวเองหลงไปตามจิตฝ่ายโลกและจิตแห่งการคดโกง ซึ่งคุกคามธรรมชาติของการเป็นนายชุมพาบาล และที่สำคัญ นายชุมพาบาลต้องอย่าหายไปจากฝูงแกะของตน

- สุดท้ายนี้ บรรดาพระสงฆ์ที่รัก จงดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ผู้น่ารักของพระเยซูนายชุมพาบาลที่แสนดี จงรักษาฝูงแกะของตนด้วยความเมตตา และจงอย่าลืมดูแลรับใช้คนยากไร้ทุกคน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบพระสงฆ์สังฆมณฑลโรม

Read More: Vatican Radio

Comments