โป๊ปฟรังซิส: คาทอลิกต้องอย่าให้เงินเข้ามาแทนที่พระเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติคาทอลิก เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินตราได้พร้อมๆกัน เมื่อใดที่บูชาเงินเป็นพระเจ้า เราจะตกหลุมพรางของการคดโกงและความขัดแย้ง ทั้งยังทำให้ความเชื่อในพระเจ้าอ่อนแอด้วย ทรงอธิบาย ถ้าเราบูชาเงินสำคัญสุดในชีวิต เราก็ทำผิดพระบัญญัติประการที่ 1 ด้วยการนมัสการเงินแทนพระเจ้าแล้วนั่นเอง


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าภายในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- บทอ่านประจำวันนี้ นักบุญเปาโลเขียนสอนทิโมธีว่า "ความรักและบูชาเงินตราคือบ่อเกิดของความชั่วทั้งมวล" ดังนั้น วันนี้ พ่อก็อยากแบ่งปันข้อคิดที่ได้จากบทอ่านตอนนี้สักเล็กน้อย

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากย้ำว่า "เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินตราได้ในเวลาเดียวกัน" เพราะการบูชาเงินตราจะนำไปสู่การคดโกงคอร์รัปชั่นและทำให้ความเชื่อในพระเจ้าอ่อนแอ

- เงินทำให้ความคิดและจิตของเราป่วย เงินคือยาพิษต่อความคิดของเรา และแน่นอน การบูชาเงินตราคือยาพิษต่อความเชื่อของเราด้วย มันนำเราเข้าสู่หนทางของการอิจฉา การทะเลาะแตกแยก ความหวาดระแวง และความขัดแย้ง

- แม้ว่า เงินจะทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่รอบคอบกับความร่ำรวย มันก็จะนำเราไปสู่ความหยิ่งยโสโอหังอย่างรวดเร็ว ทั้งยังนำเราให้คิดว่า ตัวข้าสำคัญที่สุด คิดว่าตัวเองเจ๋ง และทำให้เรามีบาปแห่งความโอหัง

- หลายคนคงสงสัยว่า บัญญัติ 10 ประการไม่เห็นมีพูดเกี่ยวกับความชั่วร้ายของเงินตรา แต่ช้าก่อน! เมื่อเราบูชาเงินตรา เราก็ทำผิดพระบัญญัติที่ 1 แล้ว นั่นคือ "จงนมัสการพระเจ้าผู้เดียวของเจ้า" การบูชาเงินก็คือการให้เงินเข้ามาแทนที่พระเจ้า

- แทนที่เราจะบูชาเงินตรา เราควรต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ความรัก ความเชื่อ และความเมตตามากกว่า ดังนั้น ขอพระเจ้าช่วยเราแต่ละคนให้หลุดพ้นจากกับดักความชั่วร้ายที่พยายามจะให้เงินเข้ามาแทนที่พระเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments