โป๊ปฟรังซิสให้กำลังใจคนว่างงานอย่าท้อแท้

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้กำลังใจชาวเมืองกายารี่สู้กับวิกฤติเศรษฐกิจที่ทำให้คนเมืองนี้ต้องตกงานเป็นจำนวนมาก ทรงขอร้องนายจ้างอย่านำเงินและผลกำไรเป็นตัวตั้ง พอผลประการไม่ดีก็จ้องจะปลดคนงานอย่างเดียว ตอนท้าย ทรงเตือน โลกทุกวันนี้ให้เงินเป็นพระเจ้าและกำหนดชีวิต สิ่งนี้ไม่ต่างจากการทำการุญฆาตแบบลับๆแม้แต่น้อย


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา ณ ลานหน้ามหาวิหารแม่พระแห่งโบนาเรีย ซึ่งอยู่ที่เมืองกายารี่ ทางตอนใต้ของอิตาลี โดยการเสด็จเยือนวันนี้เป็นแบบเช้าเย็นกลับ สาเหตุของการเสด็จเยือน เนื่องจากพระสันตะปาปาทรงต้องการถวายมิสซา ณ ลานกว้างแบบโปร่งๆ เช่นที่ลานมหาวิหารนี้ เพื่อจะได้เหมือนตอนพระองค์อยู่อาร์เจนตินา ซึ่งมักจะไปถวายมิสซาให้สัตบุรุษ ณ ลานกว้างๆอยู่ทุกสัปดาห์

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พ่อมาที่นี่เพื่อร่วมแบ่งปันความชื่นชมยินดี ความหวัง ความพยายาม และการให้คำมั่นสัญญากับพวกท่าน เหนือสิ่งอื่นใด พ่อมาเพื่อร่วมยืนยันความเชื่อในพระเจ้าร่วมกับพวกท่าน

- ไม่ใช่แค่เมืองกายารี่เท่านั้นที่ต้องประสบสถานการณ์ยากลำบากจากวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ตลอดทั้งเกาะซาร์เดนญ่าเลยก็ว่าได้ ปัญหาหนักสุดในตอนนี้ก็คือ "คนตกงาน" สิ่งนี้จะนำปัญหาความไม่มั่นคงมาสู่อนาคตของเกาะแห่งนี้ ดังนั้น การร่วมมือกันของทุกฝ่ายถือเป็นสิ่งสำคัญมาก บรรดาผู้นำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้นำในพระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและครอบครัวจะได้เติบโตแบบมั่นคงยิ่งขึ้น

- พ่ออยากเรียกร้องไปยังบรรดานายจ้างทุกคน "จงให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของงาน" ไม่ใช่ให้เงินเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เพราะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการที่เราให้ตัวเงินเป็นศูนย์กลาง โดยมองข้ามความสำคัญและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

- วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั่วโลก เป็นผลจากการทรยศต่อจริยธรรมในการทำธุรกิจ มันเกิดจากตัวบุคคลและกลุ่มที่มีอิทธิพลบางกลุ่ม

- พ่อขอชื่นชมบรรดานายจ้างและผู้ประกอบการหลายคนที่พยายามช่วยเหลือลูกจ้างของตน แม้จะเผชิญหน้าวิกฤติเศรษฐกิจ แต่พวกท่านก็ยังการันตีความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับลูกน้อง ไม่ใช่เอะอะก็ปลดพนักงาน เพื่อรักษาตำแหน่งของตัวเอง

- กระนั้น การสร้างงานให้กับประชาชน เราต้องคำนึงถึงสิ่งสร้างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย มีงานบางประเภทที่สร้างรายได้ให้กับเรา แต่มันผิดศีลธรรม ดังนั้น เราต้องหลีกเลี่ยงและปฏิเสธงานประเภทนี้ นอกจากนี้ งานที่ทำก็ควรจะเคารพต่อระบบนิเวศน์ด้วย

- โลกทุกวันนี้ บูชาเงินเป็นพระเจ้า และเงินก็กำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆให้กับโลก การที่เรายอมให้เงินเป็นพระเจ้าก็ไม่ต่างจากการทำการุญฆาตแบบลับๆ เพราะเรายินดีให้เงินนำทางไปพบความสับสนวุ่นวาย

- พี่น้องชาวกายารี่และเกาะซาร์เดนญ่าที่รัก พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกท่าน พ่อจะระลึกถึงพวกท่านในคำถาวนา และพ่อขอให้กำลังใจพวกท่านในการรักษาการเป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์และคุณค่าตามแบบฉบับคริสตชน จงสู้และมีความหวังอยู่เสมอ!

- วันนี้ พ่อมาอยู่ท่ามกลางพวกท่านเพื่อร่วมวิงวอนแม่พระแห่งโบนาเรีย เพื่อปกป้องคุ้มครองชาวกายารี่และเกาะแห่งนี้ วันนี้ พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อร่วมกันขอบคุณแม่พระ เพราะแม่พระทรงใกล้ชิดเราเสมอ และเราก็ต้องการรื้อฟื้นความวางใจที่เรามอบให้แม่พระด้วยเช่นกัน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่เมืองกายารี่

Read More: Vatican RadioComments