โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกที่ดีต้องสวดให้ผู้ปกครองบ้านเมือง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คาทอลิกที่ดีต้องสวดภาวนาให้ผู้ปกครองบ้านเมือง เพื่อพวกเขาจะได้ทำหน้าที่บริหารประเทศอย่างดี ทรงชี้ ถ้าผู้ปกครองบ้านเมืองไม่เป็นแบบอย่างที่ดี เราก็ต้องสวดให้เขากลับใจ ทรงย้ำ ผู้ปกครองบ้านเมืองต้องรักประชาชนและสุภาพถ่อมตน เพราะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาจะไม่ใช่ผู้ปกครอง แต่จะเป็นผู้คุมกฏเท่านั้น 


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "นายร้อย" ผู้เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตนและเชื่อในพระเจ้าที่มาขอให้พระเยซูรักษาผู้รับใช้ของตน (ลูกา 7:1-10) นอกจากนี้ ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ท่านนักบุญก็เชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้ที่เป็นเจ้านายเป็นผู้ปกครองและผู้มีอำนาจบ้านเมือง

- ผู้ใดที่ต้องปกครองคนหรือบ้านเมือง เขาต้องรักผู้ใต้ปกครองของเขา เพราะผู้นำที่ไม่รักผู้ใต้ปกครอง เขาก็จะไม่สามารถปกครองใครได้ อย่างดีที่สุด เขาก็จะเป็นแค่ผู้ออกกฏคุมกฏเท่านั้น

- ตัวอย่างของผู้ปกครองที่ดีก็คือ "กษัตริย์ดาวิด" ท่านรักประชาชนของตัวเองมากๆ ท่านได้วอนขอพระเจ้าอย่าลงโทษพลเมืองของท่าน แต่ขอให้พระเจ้าลงโทษท่านแทน นี่คือคุณความดีของผู้นำ นั่นคือ ต้องรักพลเมืองและต้องสุภาพถ่อมตน พึงระลึกไว้ว่า พวกท่านไม่สามารถปกครองคนได้ถ้าปราศจากความรักและปราศจากความสุภาพถ่อมตน!

- มนุษย์ทุกคนทั้งชายและหญิงที่ต้องทำหน้าที่ปกครองคนปกครองบ้านเมือง ต้องถามตัวเอง 2 คำถาม นั่นคือ 1) "เรารักประชาชนของเรา เพื่อจะได้ทำหน้าที่รับใช้พวกเขาให้ดีขึ้นไหม" และ 2) "เราสุภาพพอที่จะฟังทุกๆคนไหม เราสุภาพพอที่จะฟังความเห็นที่แตกต่าง เพื่อจะเลือกทางเดินที่ดีที่สุดหรือเปล่า" …​ ถ้าเราไม่ถามคำถามนี้กับตัวเอง การปกครองของเราก็จะไม่ออกมาดี บุรุษหรือสตรีคนใดที่ทำหน้าที่ปกครองและเขาคนนั้นรักประชาชนของตน เขาก็เป็นคนที่สุภาพถ่อมตน

- อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั่นคือนักบุญเปาโลเตือนใจบรรดาผู้ใต้ปกครองว่า ให้สวดภาวนาให้บรรดาผู้ปกครองบ้านเมือง ผู้มีอำนาจหน้าที่ เพื่อที่ว่า พวกเขาจะสามารถนำพาชีวิตที่สันติและสงบสุข

- ไม่มีใครสามารถพูดว่า "ฉันไม่ต้องทำอะไรนี่ พวกเขาปกครอง …" ไม่นะ ไม่ เราต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการปกครองของพวกเขา และเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อพวกเขาจะได้ทำหน้าที่ปกครองอย่างดี เราต้องทำให้ดีที่สุดด้วยการมีส่วนร่วมกับการเมืองตามความสามารถของเรา

- ในนิยามตามคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร การเมืองคือหนึ่งในแบบแผนชั้นสูงสุดของความรักความเมตตา เพราะมันคือการรับใช้สิ่งดีงาม

- มันอาจมีความเอนเอียงสักนิดที่จะพูดถึงผู้นำในแง่ลบ ในความบกพร่องของเขา และบ่นว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปด้วยดี พวกท่านได้ฟังจากโทรทัศน์และท่านก็ถล่มและซัดพวกเขา พวกท่านได้อ่านจากหนังสือพิมพ์ และก็อัดพวกเขา

- ใช่ พวกผู้นำผู้ปกครองอาจเป็นคนบาปเหมือนกษัตริย์ดาวิด แต่เราก็ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม มันไม่เป็นความจริงที่กับคำกล่าวที่ว่า คาทอลิกไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง!

- คำพูดที่ว่า "คาทอลิกที่ดีต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง" ไม่ถูกเสมอไป และมันก็ไม่ใช่วิถีทางที่ดีด้วย คาทอลิกที่ดีต้องข้องเกี่ยวกับการเมือง ผ่านทางการมอบสิ่งดีที่สุดของเรา(เพื่อสังคม) เพื่อที่ว่าบรรดาผู้ปกครองจะสามารถบริหารปกครองได้

- กระนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้บรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองคืออะไร? คำตอบคือ "คำภาวนา" เหมือนที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า "จงสวดภาวนาให้ทุกคน สวดภาวนาเพื่อกษัตริย์และผู้ปกครองบ้านเมือง" จงสวดให้พวกท่านเหล่านั้นเพื่อจะได้ทำหน้าที่อย่างดีและเปี่ยมด้วยความรักต่อประชาชน สวดเพื่อให้ท่านเหล่านั้นสามารถรับใช้ประชาชน และสวดเพื่อให้ท่านเหล่านั้นเปี่ยมด้วยความสุภาพ

- คริสตชนที่ไม่สวดภาวนาให้ผู้ปกครองบ้านเมือง ไม่จัดเป็นคริสตชนที่ดี! เราอาจสงสัยว่า "พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าจะภาวนาให้คนที่มีแต่ปัญหาได้อย่างไรกัน" คำตอบคือ "จงภาวนาเพื่อให้พวกเขากลับใจ"

- ดังนั้น ขอให้เราสวดภาวนาให้บรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองจะได้ทำหน้าที่อย่างดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศของเรา และนำพาประเทศของเราก้าวหน้า เพื่อสร้างสันติและสิ่งดีงามตลอดไป

Read More: Vatican Radio

Comments