โป๊ปฟรังซิส: "พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ใช่พิธีคาถาเวทมนต์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพระศาสนจักรไม่ใช่พิธีคาถาอาคม แต่นี่คือการนำเราให้พบกับพระเยซูคริสต์ ผู้เดินร่วมทางไปกับเรา ทรงชี้ พระเจ้าไม่มีประวัติศาสตร์ เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความนิรันดร ทรงเป็นพระเจ้าตลอดกาลช่วงเช้าวันอังคารที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก ในบทอ่านวันนี้จากหนังสือเพลงสดุดี เราได้ฟังข้อคิดหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการเดินไปยังบ้านของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี ดังนั้น พ่ออยากแบ่งปันว่า เวลาที่เรามาร่วมมิสซา เราก็ต้องมาด้วยความชื่นชมยินดี มาให้เหมือนมางานเลี้ยงของพระเยซู ไม่ใช่มาเพราะความทุกข์ หรือมาเพราะถูกบังคับมา

- พวกท่านคิดว่าพิธีมิสซาคืออะไร สำหรับพ่อ ขอแบ่งปันว่า มิสซาไม่ใช่ "พิธีกรรมที่มีคาถาเวทมนต์" แต่นี่คือการนำเราไปพบกับพระเยซู ผู้เป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตเรา

- ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสำหรับประชากรของพระเจ้า มันมีช่วงเวลาอันงดงามที่นำความชื่นชมยินดีมาสู่เราอย่างล้นเหลือ แต่ในเวลาเดียวกัน มันก็มีเวลาแห่งความน่ากลัว ช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวด การสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อ และยังมีบาปผิดต่างๆนาๆที่เราต้องเผชิญ

- สำหรับพระเจ้า พระองค์ไม่มีประวัติศาสตร์ เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความนิรันดร ทรงเป็นพระเจ้าตลอดกาล พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเดินไปกับประชากรของพระองค์ ฉะนั้น พระเจ้าจึงตัดสินใจลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อก้าวเดินไปกับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์

- สิ่งนี้ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และสูงส่งของพระเจ้า แต่ในเวลาเดียวกัน ยังแสดงถึงความสุภาพถ่อมตนของพระองค์ด้วย พระเจ้าทรงทำทุกทางเพื่อช่วยผู้ที่มีจิตใจหยิ่งยโสโอหังแบบพวกฟาริสี ได้กลับใจมาหาพระองค์

- พี่น้องที่รัก พ่อขอเน้นอีกครั้งว่า พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพระศาสนจักรไม่ใช่พิธีกรรมคาถาอาคม แต่นี่คือการทำให้เราได้พบกับพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา ผู้ทรงเดินเคียงข้างเราเสมอ

Read More: Vatican Radio

Comments