โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องรู้จักให้อภัยศัตรูและเลิกนินทาคน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติคาทอลิกทุกคน เราต้องรู้จักให้อภัยศัตรู แม้สิ่งนี้จะเป็นเรื่องยากมากๆ แต่คาทอลิกของแท้ต้องทำให้ได้ ถ้าทำไม่เป็น ให้ดูแม่พระเป็นตัวอย่าง พร้อมกันนี้ ทรงแนะ การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู ทำได้หลายแบบ หนึ่งในวิธีง่ายที่สุดคือ "เลิกซุบซิบนินทาคนอื่นซะ"


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเรียกร้อง "สิ่งที่หนักแน่น" จากคริสตชน นั่นคือ ความสามารถในการให้อภัย, ความใจกว้าง และความรักที่พร้อมมอบให้ศัตรู … มีหนทางเดียวที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ก็คือ เราต้องรำพึงภาวนาถึงพระมหาทรมานของพระเยซู, ความเมตตาของพระเยซู และการเลียนแบบอย่างนิสัยของแม่พระ

- วันนี้ 12 กันยายน พระศาสนจักรทำการฉลอง "พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระ" (Holy Name of Mary) วันนี้ เราระลึกถึงการฉลองความอ่อนหวานของพระนามมารีอา แม้ต่อมา เราจะมีการเปลี่ยนแปลงการฉลองบ้าง แต่ในบทภาวนา เราก็มีการเรียกขานถึง "ความอ่อนหวานของพระนามแม่พระ" อยู่ดี

- แม้แต่ทุกวันนี้ เรายังคงต้องการความอ่อนโยนอ่อนหวานของแม่พระ เพื่อที่จะช่วยเราให้เข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูทรงต้องการจากเรา เพราะสิ่งที่พระเยซูขอนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดได้ในการดำเนินชีวิต

- คิดดูซิ จงรักศัตรู จงทำดีกับศัตรู จงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และยังมีเรื่องถ้าผู้ใดตบแก้มซ้าย จงยื่นแก้มขวาให้เขาตบด้วย นี่มันเรื่องยากชัดๆในชีวิต แต่สิ่งที่ยากๆแบบนี้จะเกิดได้จริงหรือ? อาศัยแม่พระนี่แหละ สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้จริง เราต้องอาศัยพระหรรษทานแห่งความนอบน้อมและพระหรรษทานแห่งความอ่อนโยน ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ

- พี่น้องที่รัก คำถามของพ่อคือ "เราพร้อมจะทำสิ่งที่พระวรสารเรียกร้องหรือยัง" เราไม่สามารถทำได้ ถ้าเราไม่ใส่ความพยายามลงไป … เราทำได้ถ้าเรายึดพระเยซูเป็นที่ตั้ง เราต้องตั้งมั่นว่า เราต้องทำให้ได้!

- การจะเป็นคริสตชนที่ดี เราต้องรู้จักไตร่ตรองและรำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซู  จากนั้น เราต้องกล้าเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์

- การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู ทำได้หลายแบบ อาทิ เลิกซุบซิบนินทาคนอื่น! จงมอบชีวิตของตนให้พระเจ้านำทาง จงเป็นคนสุภาพถ่อมตนและแสวงหาแต่สิ่งดีงาม

Read More: Vatican Radio

Comments