โป๊ปฟรังซิสย้ำ "ยิ่งลักษณ์" ถึงความสำคัญของงานศาสนสัมพันธ์

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเน้นย้ำความสำคัญของงานเสวนาศาสนสัมพันธ์และงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระหว่างการสนทนากับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย พร้อมหารือเรื่องความร่วมมือที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความช่วยเหลือประเทศไทยทั้งทางด้านการศึกษาและงานสังคมช่วงสายวันพฤหัสบดีที่  12 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย ที่ส่งหนังสือมาขออนุญาตเข้าเฝ้าในนครรัฐวาติกัน โดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของราชอาณาจักรไทย ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา โดยนายกรัฐมนตรีของไทยคนแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาคือ จอมพล ป.​พิบูลย์สงคราม ที่ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ในปีค.ศ.1955

ในส่วนการสนทนาครั้งนี้ สันตะสำนักออกแถลงการณ์ว่า "สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสนทนากับนายกรัฐมนตรีของไทยอย่างมิตรภาพ โดยเป็นการรำลึกความสัมพันธ์อันดีระหว่างสันตะสำนักกับประเทศไทย รวมไปถึงความร่วมมือกันระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกกับรัฐบาลไทย เฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและงานสังคม

"นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีไทยเกี่ยวกับหัวข้อระดับนานาชาติและสถานการณ์การเมืองในทวีปเอเชีย เฉพาะอย่างยิ่ง ความสำคัญของการเสวนาศาสนสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความยุติธรรม

"ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ถวายเชิงเทียนเงินแด่พระสันตะปาปา เพื่อเป็นของที่ระลึก ขณะที่พระสันตะปาปาทรงมอบปากกาเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีไทย"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทย

Read More: Vatican Radio

Comments