โป๊ปฟรังซิส: "การซุบซิบนินทาคือการทำลายพระศาสนจักร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การซุบซิบนินทาคือการทำลายพระศาสนจักร ทำลายชุมชนเขตวัด และทำลายสังคม ดังนั้น จงเลิกนิสัยนี้ซะเดี๋ยวนี้ ทรงตั้งคำถาม เรารู้สึกเจ็บปวดบ้างไหมเมื่อได้ยินข่าวพี่น้องคริสตชนถูกเบียด ถ้าไม่ แสดงว่าเรายังไม่รู้สึกถึงการเป็นครอบครัวเดียวกันในพระเจ้า นอกจากนี้ บรรดาพี่น้องมุสลิมจากฝรั่งเศสได้มาร่วมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย


ช่วงสายวันพุธที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมรับเสด็จกว่า 50,000 คน หนึ่งในนั้น มีบรรดาพี่น้องมุสลิมจากฝรั่งเศสได้มาร่วมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย โดยวันนี้ พระสันตะปาปาได้ตรัสสอนทุกคนใจความว่า:

- เมื่อเราได้ยืนยันความเชื่อ เราก็ได้ยืนยันว่าพระศาสนจักรมีความเชื่อหนึ่งเดียว เชื่อในการเป็นผู้สานต่อบรรดาอัครสาวก และเชื่อในความหวังเดียวกัน นี่คือการประกาศยืนยันความเชื่อที่ชัดเจน แต่เรายังต้องถามตัวเองว่า เราได้ดำเนินชีวิตตามข้อความเชื่อเหล่านี้จริงหรือไม่

- เมื่อพ่อได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องชายหญิงที่มีความเชื่อในพระเจ้าต้องประสบทนทุกข์จากการเบียดเบียนข่มเหง สิ่งเหล่านี้ได้สัมผัสจิตใจและกระทบกระเทือนจิตใจเราจริงๆไหม สิ่งนี้สำคัญนะ มันสำคัญมากที่เราจะต้องรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร และต้องรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า

- การซุบซิบนินทาได้ทำลายพระศาสนจักรของเราอย่างใหญ่หลวง มันทำลายชุมชนเขตวัดของเรา ทำลายสังคมของเรา ที่สำคัญ มันทำลายความมั่งคั่งแท้จริงที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียว การซุบซิบนินทาไม่ได้ทำให้เราแตกแยกเท่านั้น แต่มันทำลายเราเลยก็ว่าได้

- ดังนั้น จงเลิกนิสัย "ขี้นินทา" ... เลิกซะนะ! เพราะการนินทาคือการฆ่าเพื่อนพี่น้องด้วยปากของเราเอง

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments