โป๊ปฟรังซิสเตือนสติบรรดาพระสังฆราชคาทอลิก "อย่าประพฤติตนเป็นพระสังฆราชประจำสนามบิน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชคาทอลิก อย่าประพฤติตนเป็น "พระสังฆราชประจำสนามบิน" (Airport Bishops) ที่เดินทางไปทั่ว แต่แทบไม่อยู่สังฆมณฑล ทรงย้ำพระสังฆราชอย่าทำตัวเหมือน "เจ้าชาย" ชี้ ถ้าพระสังฆราชพระสงฆ์ฝันอยากให้สังฆมณฑลของตนมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็ไม่ต่างกับ "การมีชู้ทางจิตวิญญาณ" (Spiritual Adultery) เพราะพระสังฆราชและพระสงฆ์แต่งงานกับพระศาสนจักรแล้ว ดังนั้น อย่ามักใหญ่ใฝ่สูง ทรงกระตุ้น พระสังฆราชต้องออกไปอยู่กับสัตบุรุษให้มากๆ ทรงย้ำ ถ้าพระสงฆ์โทรมาหา พระสังฆราชต้องรับโทรศัพท์ ไม่ใช่ปล่อยให้ดังไปเรื่อยและไม่โทรกลับ ถ้าจะโทรกลับ ต้องโทรในวันนั้นหรือไม่ก็วันถัดไป 


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จากทุกมุมโลกที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสที่พระสังฆราชเหล่านี้มาร่วมประชุมวาระพิเศษที่จัดให้กับพระสังฆราชใหม่โดยเฉพาะ สำหรับสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัสสอนบรรดาพระสังฆราชใหม่ มีใจความว่า:

- พ่อขอแบ่งปันจดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 กับพวกท่าน ที่กล่าวไว้ว่า "จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน จงดูแลด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า มิใช่ดูแลแบบต้องจำใจทำ จงดูแลด้วยความสมัครใจ มิใช่ดูแลเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ มิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง"

- พี่น้องพระสังฆราชที่รัก พ่อขอแบ่งปัน 3 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเดินร่วมทางของพระสังฆราชกับบรรดาสัตบุรุษ ได้แก่

- เรื่องแรก พระสังฆราชต้องมีความรักต่อบรรดาพระสงฆ์ของตน พระสงฆ์คือคนที่ใกล้ชิดพระสังฆราชมากที่สุด จงใช้เวลากับบรรดาพระสงฆ์ของตนตลอด! จงรับสายพวกเขาเวลาที่พวกเขาโทรมาหาพวกท่าน ไม่ใช่ปล่อยให้โทรศัพท์ดังไปเรื่อยๆไม่มีการตอบรับ พวกท่านต้องใกล้ชิดกับพระสงฆ์นะ ต้องติดต่อสื่อสารกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพระสงฆ์โทรมาหาท่าน และท่านไม่ได้รับสาบ จงโทรกลับไปหาพวกเขาในวันนั้น! หรือไม่ก็ในวันถัดไป ไม่ใช่ปล่อยไว้เนิ่นนานแล้วค่อยโทรกลับ นอกจากนี้ พระสังฆราชต้องมีเวลาให้กับพระสงฆ์ที่ต้องการจะมาพบด้วย

- เรื่องที่สอง จงอยู่ในสังฆมณฑลของตัวเอง! พ่อขอเตือนสติบรรดาพระสังฆราชถึงกระแสเรียกของการเป็นผู้อภิบาลว่าต้อง "จำกลิ่นแกะของตน" ให้ได้ การอยู่กับพระสงฆ์และสัตบุรุษในสังฆมณฑลไม่ใช่เรื่องที่มีความสำคัญรองลงไป แต่มันเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถแยกจากประชาสัตบุรุษได้ พ่อขอเรียกร้องบรรดาพระสังฆราช "จงออกไปอยู่กับสัตบุรุษ จงไปอยู่กับคนชายขอบที่กำลังทนทุกข์ทรมานและสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"

- เรื่องที่สาม พ่อขอพูดถึง "สไตล์การอภิบาล" พ่อขอเรียกร้องบรรดาพระสังฆราชรับใช้สัตบุรุษด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่านต้องรักษาความสุภาพถ่อมตนอย่างเคร่งครัดและเน้นย้ำตัวเองว่านี่เป็นสิ่งสำคัญ พวกเราบรรดาผู้อภิบาลต้องไม่มี "จิตวิญญาณของการเป็นเจ้าชาย" พ่อขอตำหนิพระสังฆราชและพระสงฆ์คาทอลิกที่มีความมักใหญ่ใฝ่สูง จำไว้นะว่า พวกเราบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์คาทอลิก พวกเราแต่งงานกับพระศาสนจักรแล้ว! แต่ถ้าหากเราหวังเกี่ยวกับความร่ำรวยหรือความดูดี ถ้าคิดแบบนั้น มันอัปยศชัดๆ การเป็นพระสังฆราชพระสงฆ์และปรารถนาว่า สังฆมณฑลของเราต้องใหญ่ขึ้น มันเป็นเหมือนกับ "การมีชู้ทางจิตวิญญาณ" (Spiritual Adultery) พ่อขอเตือนเลยนะว่า พระสังฆราชต้องอย่าเพลี่ยงพล้ำตกลงไปใน "จิตแห่งการทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงในชีวิตสงฆ์" เพราะนี่คือมะเร็งร้าย

- สุดท้ายนี้ พ่อขอพูดถึงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ซึ่งมี 2 ลักษณะ นั่นคือ "จงอยู่ในสังฆมณฑล" และ "จงอยู่ในสังฆมณฑล" พ่อพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไร หมายความว่า ยุคนี้เป็นยุคที่เราไปไหนมาไหนได้ง่ายมากๆ แต่กฏของการพำนักในสังฆมณฑลยังไม่ได้ล้าสมัยไปตามยุค การพักอาศัยในสังฆมณฑลไม่ใช่หน้าที่เท่านั้น แต่ยังมีความหมายถึงรากเหง้าเชิงเทวศาสตร์ด้วย ฉะนั้น จงหลีกเลี่ยงการเป็น "พระสังฆราชประจำสนามบิน" ที่เดินทางไปทั่ว แต่แทบไม่อยู่สังฆมณฑลเลย!

- เอาล่ะ พ่อขอจบการแบ่งปันวันนี้ ด้วยการขอให้เราร่วมกันภาวนาเพื่อสันติภาพในซีเรีย, ตะวันออกกลาง และทั่วโลก วันนี้ เรามีพระสังฆราชคาทอลิก 2 องค์ จากซีเรียมานั่งอยู่ในนี้ด้วย

- นอกจากนี้ พ่อขอร้องว่า "ระลึกถึงพ่อในคำภาวนาด้วยนะ และพ่อก็จะระลึกถึงพวกท่านเช่นกัน"

Read More: Vatican Radio

Comments