โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าประทับในความชื่นชมยินดีและสันติ ไม่ใช่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า ไม่ได้อยู่ที่การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าในพระศาสนจักรก็คือสันติและความชื่นชมยินดี ทรงแนะ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนงานเป็นเรื่องสำคัญก็จริง แต่อย่าให้มันล่อลวงเราจนหมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบและหลงในอำนาจ


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ เราพบว่า บรรดาอัครสาวกมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างแผนงานเพื่ออนาคต และหารือเกี่ยวกับวิธีการที่จะบริหารจัดการพระศาสนจักรที่เกิดขึ้นใหม่ พวกเขาหารือกันว่าใครจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มพวกเขา

- กระนั้น อย่าลืมนะว่า พระเยซูทรงทำให้พวกเขาประหลาดใจมากๆด้วยการบอกให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ พระองค์บอกให้พวกเขาเปลี่ยนหัวข้อการหารือจาก "องค์กร" มาเป็น "เด็กๆ" พระเยซูย้ำใช่ไหมว่า "ใครในกลุ่มพวกท่านที่ต่ำต้อยที่สุดคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด"

- นอกจากนี้ ในบทอ่านจากหนังสือประกาศกเซคาเรีย (เศคาริยาห์) เราก็เห็นแล้วว่า เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า ไม่ได้อยู่ในองค์กรที่เลอเลิศและไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่สมบูรณ์แบบ แต่พระเจ้าประทับอยู่ในบรรดาผู้สูงอายุที่นั่งอยู่ตามลานต่างๆ รวมไปถึงประทับอยู่ในเด็กๆที่กำลังเล่นตามสนามเด็กเล่น

- มันง่ายเกินไปหน่อยที่จะส่งเสียงขับไล่เด็กๆให้ไปเล่นไกลๆ หรือทำให้พวกเขาเบาเสียงลงด้วยการให้ลูกอมหรือเกมส์ เช่นเดียวกัน มันง่ายไปหน่อยที่จะขึ้นเสียงกับคนแก่และทำเป็นไม่สนใจคำแนะนำด้วยความหวังดีจากพวกเขา

- บรรดาอัครสาวกไม่เข้าใจคำสอนของพระเยซูในเรื่องนี้ พวกเขาไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียว พวกสาวกต้องการ "ความมีประสิทธิภาพ" พวกเขาต้องการให้พระศาสนจักรเดินหน้าแบบไร้ปัญหา แต่นั่นคือการประจญล่อลวงเลยนะ เพราะพระศาสนจักรจะกลายเป็น "พระศาสนจักรที่ยึดประโยชน์เป็นที่ตั้ง" ทุกสิ่งจะถูกจัดวางอย่างดี จะกลายเป็นพระศาสนจักรที่ถูกจัดการอย่างสมบูรณ์แบบ แต่มันจะปราศจากความทรงจำและคำมั่นสัญญา ถ้าเป็นแบบนี้ พระศาสนจักรจะเดินต่อไปไม่ได้ มันจะกลายเป็นพระศาสนจักรของการต่อสู้เพื่อแสวงหาอำนาจ เป็นพระศาสนจักรที่เปี่ยมด้วยความอิจฉาระหว่างผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป

- พี่น้องที่รัก ความมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักรไม่ได้เกิดจากเอกสารและการวางแผนต่างๆ เรื่องพวกนี้สำคัญก็จริง แต่มันไม่ใช่เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า

- เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าก็คือพระเจ้านั่นเอง เหมือนในบทอ่านวันนี้ที่บอกว่า "ผู้อาวุโสจะนั่งลงที่ลานของกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาจะถือไม้เท้าในมือ และในลานของเมืองจะมีเด็กๆกำลังเล่นกันอยู่" สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความชื่นชมยินดี นี่คือความชื่นชมยินดีจากพระเจ้า ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ แสดงว่า พวกเรากำลังมีสันติิสุขและความชื่นชมยินดี และนี่แหละคืออากาศบริสุทธิ์ให้พระศาสนจักรได้หายใจ

Read More: Vatican Radio


Comments