โป๊ปฟรังซิส: "ผู้นำทุกศาสนาต้องช่วยสร้่างสันติภาพให้กับโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องผู้นำทุกศาสนาช่วยกันทำงานสร้างสันติภาพให้กับโลก เพราะสันติภาพเป็นส่วนลึกของแนวทางปฏิบัติทุกศาสนา ทรงย้ำ ผู้นำศาสนาต้องอย่าทำตัวเป็น "คนกลาง" ในการเจรจาสันติภาพ แต่ต้องทำตัวเป็น "ผู้เริ่มดำเนินการเจรจาสันติภาพ" เพราะคนกลางก็เหมือนพวกแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัว แต่คนเริ่มดำเนินการคือคนที่ต้องการให้งานบังเกิดผลจริงๆ


ช่วงสายวันจันทร์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสันติภาพตามจิตวิญญาณแห่งอัสซีซี ซึ่งมาประชุมกันที่วาติกันภายใต้การจัดงานของกลุ่มนักบุญเอจิดิโอ การประชุมนี้จัดตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2013 โดยมีผู้แทนศาสนาต่างๆมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับพระดำรัสพระสันตะปาปาต่อผู้เข้าเฝ้า มีใจความสำคัญดังนี้:

- หลายเดือนที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเลยว่า โลกต้องการ "จิตวิญญาณ" ที่สามารถกระตุ้นให้โลกมีชีวิตชีวา เราต้องไม่ยืนนิ่งๆและไม่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทนทุกข์จากความรุนแรง เราต้องอย่ายอมให้การก่อการร้ายเข้ามา "จองจำ" ในหัวใจของคนกลุ่มเล็กๆที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและพยายามหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความตายและความเจ็บปวดให้คนอื่น

- ในฐานะที่พวกเราทุกคนต่างเป็น "ผู้นำทางศาสนา" เราต้องทำทุกทางเท่าที่จะทำได้เพื่อหยุดยั้งความรุนแรงเหล่านี้ สันติภาพคือความรับผิดชอบของมนุษย์ทุกคน เราต้องภาวนาเพื่อสันติภาพและทำงานสร้างสันติ! ผู้นำศาสนาต้องเป็นบุคคลแห่งสันติภาพ เพราะกฏของสันติภาพได้ถูกถ่ายทอดไว้ในส่วนลึกของประเพณีทางศาสนาที่เรานับถือกันอยู่

- แต่เราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไรกัน การประชุมนี้ได้ให้คำตอบและแนวทางไว้ว่า "ความกล้าที่จะเสวนาจะนำมาสู่ความหวังแห่งสันติภาพ"

- โลกทุกวันนี้ที่มันมีสันติภาพน้อยมากๆก็เพราะเราไม่คุยกัน มันยากนะที่จะออกจากตัวเอง ออกจากความต้องการของตัวเองเพื่อมาหันหน้าคุยกันอย่างจริงใจ ข้าพเจ้ามั่นใจว่า การเสวนาคุยกันสามารถเอาชนะสงครามได้

- สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าของเรียกร้องให้ผู้นำทุกศาสนาเป็น "พันธมิตรเที่ยงแท้ในการสานเสวนา" ขอให้พวกเราขยันขันแข็งในการสร้างสันติภาพ ไม่ใช่ทำตัวเป็น "ตัวกลาง" แต่เราต้องเป็น "ผู้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง" เพราะการเป็น "ตัวกลาง" ก็คือคนที่แสวงหาแต่ส่วนลดให้กับทุกฝ่าย เพื่อจะหากำไรเข้าตัว แต่ "ผู้ริเริ่มดำเนินการ" คือคนที่ไม่หวังผลประโยชน์ให้ตัวเอง เขาต้องการจะทำให้มันเกิดผลจริงๆ

- ขอให้เราภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก สันติภาพในซีเรียและตะวันออกกลาง รวมถึงหลายภาคส่วนของโลก ขอให้ความกล้าที่จะเสวนาเพื่อสันติภาพนำความกล้ามาสู่โลกด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับผู้นำศาสนาต่างๆที่มาเข้าเฝ้า

Read More: Vatican Radio


Comments