โป๊ปฟรังซิส: "อย่าตัดสินคนบาปว่าเดี๋ยวมันต้องถูกพระเจ้าลงโทษ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติคริสตชน "อย่าไปตัดสินคนบาปว่า เขาต้องถูกพระเจ้าลงโทษ" ตรงกันข้าม เราควรให้อภัยคนบาปและมีเมตตาต่อพวกเขาเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนเราผ่านเรื่องลูกล้างผลาญ ทรงสอนชัดๆ ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยคติ "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" เราจะไม่สามารถเอาชนะ "จิตชั่วในใจเรา" ได้เลย พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ พระเจ้าคือองค์แห่งความสุขความชื่นชมยินดี และความสุขความยินดีของพระเจ้าคือการได้ให้อภัยมนุษย์ตลอดเวลา 


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนัก แต่สัตบุรุษก็ไม่ท้อถอยที่จะมาสวดกับพระสันตะปาปา สำหรับบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้พระเยซูทรงเล่าเรื่องอุปมา 3 อย่างทั้งเรื่องพระเมตตาของพระเจ้า, เรื่องลูกแกะที่หลงไป และเรื่องลูกล้างผลาญ

- สิ่งที่หนึ่งที่เราเห็นชัดจากพระวรสารตอนนี้คือความชื่นชมยินดีของพระเจ้า ซึ่งได้แก่ความชื่นชมยินดีแห่งการให้อภัย

- พระเมตตาของพระเจ้าคือแรงขับเคลื่อนที่เที่ยงแท้ที่สามารถช่วยมนุษย์และโลกจาก "มะเร็งร้าย" ซึ่งก็คือบาปและความชั่วร้าย

- พูดถึงการให้อภัย พระเยซูทรงมีเมตตาต่อเราทุกคน ความรักคือพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ขึ้นมา เราแต่ละคนคือลูกแกะที่หลงทาง เราแต่ละคนคือลูกที่ใช้เสรีภาพแบบไร้ค่าเพื่อติดตามความคิดและการกระทำที่ผิดๆ อันได้แก่ภาพลวงตาของความสุข มันทำให้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง

- แม้เราจะทำผิดพลาดตลอด แต่พระเจ้าไม่เคยลืมเรา พระบิดาไม่เคยทอดทิ้งเรา พระเจ้าทรงเคารพเสรีภาพของเราแต่ละคน แม้จะเป็นเสรีภาพในทางที่ผิด แต่พระเจ้าก็ยังคงรอคอยการกลับใจของเราที่จะกลับไปหาพระองค์ พระบิดาทรงต้อนรับเราเหมือนลูกเล็กเด็กแดงเข้าสู่บ้านของพระองค์ เพราะพระเจ้าไม่เคยหยุด พระองค์ไม่เคยหยุดให้อภัยเรา

- พี่น้องที่รัก สิ่งหนึ่งที่พ่ออยากเตือนสติเราทุกคนก็คือ "อย่าไปตัดสินคนบาปว่า เขาต้องถูกพระเจ้าลงโทษ" ตรงกันข้าม เราควรให้อภัยคนบาปและมีเมตตาต่อพวกเขาเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนเราผ่านเรื่องลูกล้างผลาญ

- เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราดำเนินชีวิตด้วยแนวคิด "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" เราจะไม่สามารถเอาชนะ "จิตชั่วในใจเรา" ได้เลย

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงร่วมแสดงความยินดีกับพระศาสนจักรคาทอลิกในอาร์เจนติน่า ที่วันนี้มีการสถาปนา "บุญราศี โฮเซ่ กาเบรียล โบรเคโร่" สงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศชีวิตให้กับการดูแลรับใช้ผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนตาบอดในอาร์เจนติน่าด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments