โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนไม่ได้มางานเยาวชนโลกเพราะพระสันตะปาปา แต่เป็นเพราะพระเยซู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงอธิบาย เยาวชนมาร่วมงานเยาวชนโลกเพราะเขาต้องการติดตามพระเยซู พวกเขาไม่ได้มาเพราะต้องการพบพระสันตะปาปา เพราะพระสันตะปาปามีหน้าที่แค่ "ชี้แนะและร่วมเดินไปกับพวกเขา" เท่านั้น พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาให้พระสงฆ์ โอกาสที่วันนี้ (4 สิงหาคม) เป็นวันระลึกถึง นักบุญจอห์น มารี เวียนเนย์ องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์คาทอลิก เช่นเดียวกับภาวนาให้ สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 โอกาสที่ครบ 35 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด แต่สัตบุรุษก็ยังมาร่วมภาวนาอย่างคับคั่ง ในส่วนบทแบ่งปันนั้น พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- วันนี้ พ่ออยากเชิญชวนทุกคนรำลึกถึงผลสำเร็จของงานเยาวชนโลกที่มีต่อบราซิลและต่อโลก มันเป็นความงดงามจริงๆที่ได้เห็นเยาวชนกว่า 3.5 ล้านคน มาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้า อนาคตพระศาสนจักรอยู่ในมือพวกเธอ ไม่ใช่อยู่ในมือพระสันตะปาปาหรือคนรุ่นเก่า

- ในงานเยาวชนโลก หลายคนคิดว่า เยาวชนมาร่วมงานเพื่อจะได้เห็นพระสันตะปาปา หลายคนคิดว่า ศูนย์กลางของเยาวชนโลกคือพระสันตะปาปา คนเหล่านั้นคิดผิดเต็มๆ เพราะเยาวชนไม่ได้ติดตามพระสันตะปาปาในงานเยาวชนโลก พวกเขาต้องการติดตามพระเยซูต่างหาก พระสันตะปาปาแค่มีหน้าที่คอยชี้แนะและร่วมเดินไปกับพวกเขาเท่านั้น

- สำหรับงานเยาวชนโลกที่จบลงไปนั้น พ่อขอขอบคุณชาวบราซิลสำหรับความเอื้อเฟื้อและเมตตาที่มีต่อเยาวชนผู้มาเยือน พ่ออยากเชิญชวนทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ไปร่วมงาน ได้สวดภาวนาให้กับชาวบราซิลด้วย

- นอกจากนี้ พ่อขอให้ทุกคนสวดภาวนาเพื่อเยาวชนที่ไปร่วมงานเยาวชนโลก จะได้ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูและถ่ายทอดความหมายของชีวิตให้กับเพื่อนพี่น้องในสังคม

- เยาวชนที่รัก พวกลูกต้องกล้าสวนกระแสสังคมที่ผิดๆ อาทิ วัฒนธรรมที่คิดถึงแต่ผลกำไรของตัวเองเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆมีแต่ความเสียหาย ของแบบนี้คือยาพิษในสังคม พวกลูกต้องอย่าหลงไปกับมันเด็ดขาด

ตอนท้าย หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาได้เชิญชวนทุกคนสวดภาวนาให้บรรดาพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่วันนี้ (4 สิงหาคม) เป็นวันระลึกถึง นักบุญจอห์น มารี เวียนเนย์ องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์คาทอลิกด้วย

นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ยังเชิญภาวนาให้กับ สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 โอกาสที่กำลังจะครบ 35 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ด้วย (สิ้นพระชนม์ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1978)

Comments