โป๊ปฟรังซิสหวังเห็นคาทอลิกสวดสายประคำทุกวัน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงหวังเห็นคาทอลิกทุกคนสวดสายประคำทุกวัน ทรงย้อนถาม "พวกท่านแน่ใจจริงๆนะว่า สวดสายประคำทุกวันจริงๆ" พร้อมกันนี้ ทรงเรียกร้องสันติในอียิปต์ และทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อพระศาสนจักรจะได้ตระหนักถึงบทบาทของสตรีให้มากยิ่งขึ้นช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ ลานหน้าพระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ พิธีมิสซาวันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสันตะปาปาจะต้องเสด็จมาถวายที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ ในส่วนของบทเทศน์ประจำพิธี พระองค์ทรงกล่าวสอนว่า:

- วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณคือภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่โลกจะได้รับ

- พระศาสนจักรบนโลกนี้ยังต้องดำเนินชีวิตผ่านการประจญล่อลวงและยังต้องฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆจากปีศาจ แต่ในที่สุดแล้ว เราจะเอาชนะมันได้

- จริงอยู่ที่แม่พระทรงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แต่แม่พระไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเลย แม่พระอยู่ใกล้ๆเราเสมอและคอยช่วยเราตลอดเวลา

- พี่น้องที่รัก พ่อขอถามหน่อยว่า "พวกท่านสวดสายประคำทุกวันหรือเปล่า" … จากนั้น สัตบุรุษเปล่งเสียงตอบว่า "ครับ/ค่ะ" พระสันตะปาปาถามอีกว่า "ท่านแน่ใจนะ??" (สัตบุรุษปรบมือชอบใจยกใหญ่)

- การเป็นคริสตชนคือการมีความเชื่อในพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพจากความตาย การมีความเชื่อในพระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับคืนชีพ หมายถึงการมีความเชื่อในชัยชนะของความรัก ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความหวังทั้งมวล

- แม้ว่าทุกวันนี้ เราจะเจอการประจญล่อลวง แต่พึงระลึกเสมอว่า ที่ใดมีความลำบากจากไม้กางเขน ที่นั่นมีความหวังให้เราเสมอ

หลังพิธีมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยพระองค์ทรงแบ่งปันก่อนภาวนา ด้วยการเรียกร้องให้ยุติการนองเลือดในอียิปต์โดยเร็ว

- พ่อขอให้เราภาวนาวอนขอแม่พระ ราชินีแห่งสันติภาพ โปรดประทานสันติภาพให้กับอียิปต์ เฉพาะอย่างยิ่ง โปรดบรรเทาผู้ที่ต้องเสียชีวิตจากความรุนแรงทุกคน

- นอกจากนี้ พ่อขอเชิญเราทุกคนภาวนาเพื่อพระศาสนจักร จะได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของสตรีให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาวันอัสสัมชัญ
Comments