โป๊ปฟรังซิส: "ความต้องการที่จะได้พบกับพระคริสตเจ้าคือกุญแจสำคัญของชีวิตคริสตชน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ความต้องการที่จะได้พบกับพระเยซูคือเป้าหมายสำคัญของคริสตชน ทรงเตือนสติ ถ้าเรามุ่งมั่นจะเก็บทรัพย์สมบัติในสวรรค์ จิตใจของเราก็จะไปสวรรค์ด้วย ตอนท้าย ทรงร่วมยินดีทุกคนที่มีนามนักบุญ "คลารา" และร่วมยินดีกับชาวมุสลิม โอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า:

- พระวรสารวันนี้ นักบุญลูกาบอกเราถึงความต้องการที่จะได้พบกับพระคริสตเจ้า นี่คือกุญแจสำคัญของชีวิตเราคริสตชน เราทุกคนต่างมีความปรารถนาในจิตใจ ไม่ว่าจะแสดงให้มันเด่นชัดหรือยังหลบซ่อนอยู่ในใจนั้น เราต่างก็ต้องการจะพบกับพระเยซู

- พระวรสารวันนี้ จึงสอนเราว่า ทรัพย์สมบัติท่านอยู่ที่ใด ที่นั่นแหละคือที่ที่จิตใจของท่านจะอยู่ด้วย ดังนั้น เราต้องสะสมทรัพย์สมบัติในเมืองสวรรค์ เพื่อที่เราจะได้ไปพบกับพระเจ้า

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่อมีคำถามจะถามพวกท่าน 2 ข้อ ได้แก่ "พวกท่านมีหัวใจที่มีความปราราถนาหรือเปล่า หรือว่าพวกท่านเป็นพวกหัวใจปิดตาย หัวใจที่นิ่งสนิทไม่รู้สึกอะไรเลย" และคำถามที่สอง "ทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหน"

- พ่ออยากรู้ว่าพวกท่านแสวงหาพระเยซูเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตประจำวันหรือเปล่า พวกท่านลองตอบตัวเองดูนะ

- สุดท้ายนี้ วันนี้ เป็นวันระลึกถึงนักบุญคลาราแห่งอัสซีซี ท่านนักบุญคือผู้สละทุกสิ่งและถวายชีวิตให้กับพระเจ้า รวมถึงช่วยเหลือคนยากจน ดังนั้น พ่อขอร่วมยินดีกับทุกคนที่มีนามนักบุญนี้ด้วย

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงแจ้งให้ทุกคนทราบว่า วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคมนี้ พระองค์จะเสด็จไปถวายมิสซาที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตลกันดอลโฟ โอกาสวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงร่วมยินดีกับชาวมุสลิมที่สิ้นสุดเดือนรอมฎอน โดยพระองค์ทรงย้ำว่า เราคริสต์และมุสลิมต่างเป็นพี่น้องกัน เราต้องเคารพกันและช่วยกันส่งเสริมความเคารพกัน ผ่านทางการศึกษาแก่เยาวชน

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments