โป๊ปฟรังซิส: "สมณทูตคือผู้อภิบาล อย่าทำตัวเป็นผู้ดีชั้นสูงในสังคม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตือนสติสมณทูต "ท่านเป็นผู้อภิบาล ไม่ใช่ผู้ดีชั้นสูงในสังคม" ถ้าทำตัวเป็นผู้ดีชั้นสูงในสังคมทูตเมื่อไหร่ มันก็จะทำลายความศักดิ์สิทธิในการเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาทันที พร้อมกันนี้ ทรงวางแนวคิดการคัดเลือก "พระสังฆราชใหม่" ให้สมณทูตไปคิด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระสังฆราชใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ "ใกล้ชิดสัตบุรุษ, มีจิตวิญญาณยากจนและใช้ชีวิตสมถะ, คนนั้นต้องไม่แสวงหาที่จะเป็นสังฆราชอยู่แล้ว และต้องไม่ทำตัวเป็น "เจ้าชาย" ที่สูงส่งเป็นอันขาด 


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาสมณทูต 108 องค์จากทั่วโลกที่มาเข้าเฝ้า หลังจากพวกท่านเดินทางมาเข้าเงียบที่วาติกันโอกาสปีแห่งความเชื่อ (พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย โดยชมได้ในคลิปนาทีที่ 1.42)

สำหรับบทแบ่งปันที่พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาสมณทูต มีใจความว่า:

- วันนี้ สิ่งที่พ่ออยากจะพูดกับพวกท่าน มันไม่ใช่คำพูดแบบ "ขอไปที" (Perfunctory) แต่ทุกสิ่งที่พ่อจะพูดกับพวกท่าน พ่อพูดจากหัวใจ

- บรรดาสมณทูตที่รัก จงอย่าหลงลืมเป็นอันขาดว่า ท่านคือ "ผู้อภิบาล" ที่ต้องนำพระเยซูคริสต์ไปให้กับโลก จงปลีกตัวออกจากการทำตัวเป็น "ผู้ดีชั้นสูงในสังคม" (Bourgeoisie) ทั้งทางจิตวิญญาณและการดำเนินชีวิต การทำแบบนี้ทำให้ชีวิตฝ่ายโลกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่มันทำลายพันธกิจศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นผู้แทนพระสันตะปาปา

- หนึ่งในหน้าที่สำคัญมากๆของคนที่เป็นสมณทูตก็คือ "การช่วยพระสันตะปาปาหาพระสังฆราชใหม่" นี่เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากๆ

- ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระสังฆราชใหม่ จะต้องเป็นผู้อภิบาลที่มีความใกล้ชิดกับสัตบุรุษ มีความเป็นพ่อและเป็นพี่น้องกับสัตบุรุษ พวกเขาต้องสุภาพ มีความอดทนและเมตตากรุณา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระสังฆราชจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งความยากจน ใช้ชีวิตเรียบง่ายและสมถะ พวกเขาต้องไม่มีจิตใจของการเป็น "เจ้าชาย" (สูงส่ง ต้องได้รับการยกย่อง และไม่ยอมเป็นผู้รับใช้)

- จงระวัง จงรอบคอบว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระสังฆราชจะไม่เป็นคนที่ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง และต้องไม่เป็นคนที่จ้องจะเป็นพระสังฆราชอยู่แล้ว

- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระสังฆราชใหม่จะต้องสามารถดูแลฝูงแกะอย่างทั่วถึง และฝูงแกะต้องวางใจในตัวพวกเขาเหล่านั้น(ผู้ได้รับการเสนอชื่อ) พระสังฆราชใหม่จะต้องดูแลและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกัน คอยระมัดระวังอันตรายที่จะมาคุกคามฝูงแกะของตน แต่เหนือสิ่งอื่นใด พระสังฆราชใหม่จะต้องมีความสามารถในการดูแลฝูงแกะให้ทั่วถึง เฝ้ามองอย่างใกล้ชิด และบำรุงฝูงแกะด้วยความหวัง

- ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดบางส่วนที่ออกมาจากใจของพ่อ พ่อไม่ได้พูดเรื่องอะไรใหม่ๆเลย แต่พ่ออยากให้พวกท่านไปคิดและไตร่ตรองถึงความสำคัญและคุณค่าการรับใช้ที่ท่านได้มอบให้พระศาสนจักร

- สุดท้าย ขอบคุณอีกครั้ง สวดให้พ่อด้วยนะ (Pray for me!)

Read More: Vatican Radio 

Comments

  1. This is the real leader thst God send for us, he practice what he said, may god bless him to have long life and great health.

    ReplyDelete

Post a comment