โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนอยากรอดพ้นจากบาป แต่ดันกลัวเวลาพระเจ้าจะไถ่บาปเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงตั้งข้อสังเกต คริสตชนทุกคนอยากรอดพ้นจากบาป แต่ดันกลัวเวลาพระเจ้าจะไถ่บาปเรา เพียงเพราะหวาดกลัวว่า เราจะไม่ได้เป็นนายของตัวเองอีกต่อไป พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ คริสตชนจะรับใช้พระเจ้าและจิตฝ่ายโลกพร้อมกันไม่ได้ เราต้องเลือกมาเลยว่าจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่ 


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (จันทร์ที่ 10 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล สตานิสลาฟ รัวโก้ และพระอัครสังฆราช โยเซฟ เคลเมนต์ ประธานและรองประธานสมณสภาเพื่อฆราวาส มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สมณสภาเพื่อฆราวาส ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สอง ท่านกล่าวถึง "การปลอมประโลมจิตใจ" หลายครั้ง ซึ่งการปลอบประโลมจิตใจคือการประทับอยู่ของพระเจ้าในจิตใจเรา กระนั้น การที่พระเจ้าจะประทับในจิตใจของเราได้ เราต้องเปิดใจให้กับพระองค์ เพราะการประทับของพระเจ้าต้องการให้เรากลับตัวกลับใจ

- การไถ่เราให้รอดจากบาปคือการดำเนินชีวิตด้วยการปลอบประโลมจิตใจโดยอาศัยพระจิต การไถ่เราให้รอดจากบาปไม่ใช่การปลอบประโลมจิตใจจากจิตวิญญาณฝ่ายโลก ถ้าการปลอบประโลมจิตใจเกิดจากจิตวิญญาณฝ่ายโลก แบบนั้นเรียกว่าบาป

- จำไว้นะว่า เราต้องไม่ยอมให้จิตวิญญาณฝ่ายโลกมาปลอบประโลมจิตใจเราเด็ดขาด เราไม่สามารถขอให้พระจิตปลอบใจทีนึงและจิตวิญญาณฝ่ายโลกปลอบใจทีนึง ทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด!

- พระเจ้าตรัสกับเราชัดเจนว่า "ท่านไม่สามารถรับใช้นาย 2 คนได้" ดังนั้น เราต้องเลือกว่าจะรับใช้พระเจ้าหรือจิตวิญญาณฝ่ายโลก

- มันเป็นสิ่งล้ำค่ามากเมื่อเราเปิดใจให้กับพระจิตเจ้า เพราะจะทำให้เราสามารถเข้าใจบัญญัติใหม่ที่พระเจ้าประทานให้เรา นั่นคือ บุญลาภ ซึ่งพระวรสารได้กล่าวถึงในวันนี้ (พระวรสารภาษาไทย เรียก "บุญลาภ" แบบใหม่ว่า "ความสุขแท้จริง")

- เราจะเข้าใจบุญลาภได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจให้พระเจ้าและรับการปลอบประโลมจิตใจจากพระจิต เรื่องบุญลาภ เราไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าเราอาศัยสติปัญญาตามประสามนุษย์

- น่าคิดนะว่า ทำไมคนส่วนมากไม่เปิดใจให้กับการไถ่เราให้รอดจากบาป บางทีอาจเป็นเพราะเรากลัวความรอดพ้น ทั้งที่จริงๆแล้ว เราต้องการจะรอดจากบาป แต่เรากลัวการไถ่ให้รอดจากบาป

- เรากลัวเพราะเมื่อพระเจ้าเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอด เราต้องสละทุกสิ่ง และให้พระองค์นำทางเรา เรากลัวเรื่องแบบนี้เพราะเรายังอยากเป็นนายของตัวเอง เราอยากให้จิตวิญญาณฝ่ายโลกนำเรา ไม่ยอมให้พระเจ้านำเรา

- ดังนั้น ถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายของบุญลาภ เราต้องเปิดใจให้พระจิต เปิดใจให้พระเจ้าปลอบประโลมจิตใจเรา และรับใช้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments