โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าไม่มีความเชื่อในพระคริสต์ พระศาสนจักรก็เป็นแค่เอ็นจีโอผู้น่าสงสาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถวายมิสซาแรกหลังได้รับเลือก พร้อมย้ำ หากพระศาสนจักรปราศจากความเชื่อในพระคริสตเจ้า เราก็เป็นได้แค่กลุ่มเอ็นจีโอผู้น่าสงสาร ทรงชี้ ชีวิตคริสตชนคือการเดินจาริกไปพร้อมกับพระเจ้า และยังเป็นชีวิตที่ต้องสร้างพระศาสนจักร พร้อมประกาศยืนยันความเชื่อต่อพระเจ้าด้วย 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าครั้งแรกหลังจากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ มิสซานี้ พระสันตะปาปาถวายร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล 114 องค์ ภายในวัดน้อยซิสติน วาติกัน ในระหว่างการเทศน์สอนประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากคณะเยสุอิต ทรงเลือกที่จะ "ยืน" เทศน์สอน พระองค์ไม่ทรงนั่งเหมือนพระสันตะปาปาองค์ก่อนๆทรงกระทำกัน

สำหรับใจความสำคัญของบทเทศน์นั้น พระสันตะปาปาตรัสสอนแบบพูดจากใจ ไม่มีสคริปท์ว่า "จากพระวรสารและบทอ่านของมิสซานี้ พ่ออยากจะเน้นย้ำลักษณะท่าทาง 3 อย่างที่เกี่ยวกับพวกท่านทุกคน หนึ่งคือการเดิน สองคือการสร้าง และสามคือการประกาศยืนยัน

"หนึ่ง การเดิน ชีวิตของเราคือการเดินทาง และเมื่อเราหยุด มันก็หมายความว่ามันต้องมีบางสิ่งผิดปกติ คาทอลิกต้องเดินไปเรื่อยๆ เดินไปพร้อมกับพระเจ้าและเดินในความสว่างของพระองค์ เราต้องแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตแบบไร้มลทิน ดังที่พระเจ้าทรงขอร้องจากอับราฮัม

"สอง การสร้าง นี่คือการสร้างพระศาสนจักร นี่คือการพูดถึงการสร้างด้วยหิน มันมีความคงทน แต่หินที่เราพูดถึงนี้คือศิลาทรงชีวิต ศิลาที่ได้รับการเจิมจากพระจิต นี่คือการสร้างพระศาสนจักร ผู้เป็นเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า ศิลาเอกคือพระเจ้า อาศัยทุกจังหวะในชีวิตของเรานั้น ขอให้เราร่วมกันสร้างพระศาสนจักร!

"สาม การประกาศยืนยัน เราสามารถเดินมากเท่าไหร่ก็ได้ เราสามารถสร้างหลายสิ่งหลายอย่างได้ แต่ถ้าเราไม่ยืนยันความเชื่อในพระเยซูคริสต์ มันก็ไม่มีประโยชน์ เราจะกลายเป็นแค่พวกเอ็นจีโอผู้น่าสงสาร เราจะไม่ใช่พระศาสนจักร ไม่ใช่เจ้าสาวของพระคริสตเจ้า เมื่อเราไม่เดินต่อ แต่เราหยุด เมื่อเราไม่สร้างด้วยหิน อะไรจะเกิดขึ้นล่ะ สิ่งที่จะเกิดก็คือสิ่งที่จะเกิดกับเด็กๆที่เล่นบนหาดทราย เขาสร้างปราสาททราย เมื่อน้ำพัดมา ทุกอย่างพังทลายไม่ยั่งยืนเลย เมื่อเราไม่ประกาศยืนยันความเชื่อในพระคริสตเจ้า พ่อก็อยากหยิบคำกล่าวของ ลีอง บลัว (Lyon Bloy - นักประพันธ์และนักกวีชาวฝรั่งเศส) ที่กล่าวว่า 'ถ้าเราไม่ภาวนาขอพระเจ้า เราก็กำลังภาวนาขอปีศาจ' ดังนั้น เมื่อเราไม่ประกาศยืนยันความเชื่อในพระคริสตเจ้า เราก็ประกาศความเชื่อต่อจิตตารมย์ฝ่ายโลกซึ่งก็คือปีศาจ

"การเดิน การสร้าง และการประกาศยืนยันความเชื่อโดยปราศจากไม้กางเขน หมายความว่า เราไม่ใช่ศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้า ดังนั้น เราต้องประกาศสิ่งเหล่านี้ด้วยไม้กางเขน เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นพระศาสนจักรที่แท้จริง

"ดังนั้น พ่ออยากให้พวกท่านทุกคน ก้าวเดินในแต่ละวันด้วยพระหรรษทาน เปี่ยมด้วยความกล้าหาญ จงมีความกล้า! ที่จะเดินแบกกางเขนไปกับพระเจ้าผู้ประทับกับเรา" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: CNS

Comments