โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงหวังเห็นคาทอลิกทำตนเป็นผู้ปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้าเหมือนที่นักบุญโยเซฟแสดงให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องมนุษย์และธรรมชาติ ทรงย้ำ อำนาจที่พระสันตะปาปาได้รับก็คือ "อำนาจแห่งการรับใช้" ดังที่พระเยซูมอบให้นักบุญเปโตร พร้อมสั่งว่า "จงเลี้ยงดูแกะของเรา" ทรงยืนยัน ผู้ที่รับใช้ด้วยความรักเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องผู้อื่นได้ช่วงสายวันอังคารที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราชแห่งกรุงโรม และยังเป็นมิสซาสมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของแม่พระด้วย พิธีนี้จัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 300,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกษัติรย์, ผู้นำประเทศ และผู้นำศาสนาต่างๆรวมอยู่ด้วย

ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากลาตินอเมริกาและยังเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากคณะเยสุอิต ทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเป็นพิเศษให้กับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 โอกาสที่วันนี้เป็นวันฉลองศาสนนามของพระองค์ (โยเซฟ รัตซิงเกอร์)

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากลาตินอเมริกาและยังเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากคณะเยสุอิต ทรงแบ่งปันข้อคิดด้วยการขอให้ทุกคนช่วยกันปกป้องพระศาสนจักร ปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้า และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ในพระวรสารวันนี้ นักบุญโยเซฟแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ปกป้อง เป็นบุรุษผู้เข้มแข็งกล้าหาญ เป็นบุรุษที่ทำงานหนัก และเราก็ได้เห็นแล้วว่า หัวใจของท่านช่างอ่อนโยนอย่างยิ่ง ความอ่อนโยนไม่ใช่ความดีของความอ่อนแอ แต่มันคือเครื่องหมายของความเข้มแข็งฝ่ายจิตและยังหมายถึงความสามารถในการเป็นห่วงผู้อื่น รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น เพื่อเปิดตัวเองให้กับผู้อื่นอย่างเมตตา และเพื่อรักผู้อื่น ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวคุณงามความดีของความอ่อนโยน

"นักบุญโยเซฟอยู่ข้างแม่พระตลอดเวลาทั้งในช่วงเวลาดีและร้าย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่บิดาที่เฝ้าเลี้ยงดูพระเยซู ทำหน้าที่บิดาที่เฝ้ากังวลและเฝ้าสอนพระเยซู นี่แหละคือการตอบสนองต่อกระแสเรียกของท่าน กระแสเรียกของการเป็นผู้ปกป้อง ผ่านทางการยึดมั่นในพระเจ้าอย่างถึงที่สุด เปิดใจให้กับเครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระองค์และน้อมรับแผนการของพระเจ้าโดยไม่มีอิดออดแม้แต่น้อย

"บทบาทการเป็นผู้ปกป้องที่นักบุญโยเซฟแสดงให้เห็นนั้น มีความหมายอย่างชัดเจนทั้งในมุมของความรอบคอบ ความเรียบง่ายถ่อมตน และความเงียบขรึม แต่ที่จะลืมไม่ได้เลยคือความเชื่อฟังพระเจ้าอย่างถึงที่สุด แม้สิ่งที่ท่านประสบนั้นจะยากเกินจะเข้าใจก็ตาม"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องทุกคนให้ร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้า เพราะโลกทุกวันนี้ได้ทำลายสิ่งสร้างของพระเจ้าแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ความซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระเจ้า ความซื่อสัตย์ต่อแผนการของพระเจ้า และความซื่อสัตย์ต่อสิ่งสร้างของพระองค์ทำให้สิ่งต่างๆเกิดความเปลี่ยนแปลง เพราะนี่คือการที่พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้สนใจและรักต่อสิ่งสร้างของพระองค์ เฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วย

"จงเป็นผู้ปกปักรักษาของขวัญที่พระเจ้ามอบให้ เมื่อมนุษย์ล้มเหลวต่อการปกป้องและเคารพต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า เมื่อมนุษย์เมินเฉยต่อแผนการของพระเจ้า และเมื่อมนุษย์ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้าแบบทิ้งขว้าง ประตูแห่งการทำลายล้างก็ถูกเปิดออกและหัวใจของเราก็จะกลายเป็นพวกใจกระด้าง พ่ออยากเรียกร้องไปยังผู้นำรัฐบาลที่มาร่วมพิธีในวันนี้ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และชีวิตสังคม ได้โปรดยืนหยัดปกปักรักษา เมื่อต้องเห็นการทำลายสิ่งสร้างและการคุกคามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ชีวิตมนุษย์ และธรรมชาติ จงเฝ้าระวังและปกป้องสิ่งสร้างเหล่านี้" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า พระองค์ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ ซึ่งหมายถึงอำนาจแห่งการรับใช้นั่นเอง

"พ่อตระหนักดีถึงอำนาจที่มี นี่คืออำนาจที่พระเยซูทรงมอบให้กับนักบุญเปโตร กล่าวคือ อำนาจแห่งการรับใช้ พระเยซูตรัสกับนักบุญเปโตรว่า 'จงเลี้ยงดูแกะของเรา จงให้อาหารแกะของเรา' ดังนั้น ขอให้เราอย่าลืมว่าอำนาจแท้จริงคืออำนาจแห่งการรับใช้ เมื่อเป็นผู้รับใช้ก็ต้องทำตัวให้เหมือนนักบุญโยเซฟ ที่ถ่อมตน หนักแน่น และรับใช้อย่างซื่อสัตย์ ผู้รับใช้ต้องกางแขนออกปกป้องประชากรของพระเจ้าและโอบกอดพวกเขาด้วยความรักและอ่อนโยน เฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ยากไร้ที่สุด ผู้อ่อนแอที่สุด และผู้ที่ถูกมองข้ามความสำคัญมากที่สุด มีเพียงผู้ที่รับใช้ผู้อื่นด้วยความรักเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องผู้อื่นได้" พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

Read More: CNS

Comments