พระสันตะปาปาองค์ใหม่: สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

พระดำรัสแรกของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส หลังจากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ 

พี่น้องชายหญิงที่รัก สวัสดีตอนเย็น!

พวกท่านทราบกันดีว่า มันเป็นหน้าที่ของการเลือกตั้งพระสันตะปาปาที่จะเลือกพระสังฆราชแห่งกรุงโรม ดูเหมือนว่า บรรดาพี่น้องพระคาร์ดินัลได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเลือกคนๆนั้น และเราก็ทำได้แล้ว พ่อขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับของพวกท่าน สังฆมณฑลโรมก็มีพระสังฆราชของตนเองแล้ว ขอบคุณ! ก่อนอื่น พ่ออยากจะมอบคำภาวนาให้กับพระสังฆราชกิตติคุณของเรา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ขอให้เราภาวนาเพื่อพระองค์ เพื่อที่พระเจ้าจะทรงอวยพรและแม่พระทรงปกปักรักษาพระองค์ท่าน

(จากนั้น พระสันตะปาปาทรงนำสวดเพื่อพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ... ข้าแต่พระบิดา, วันทามารีย์, พระสิริรุ่งโรจน์)

ตอนนี้ พวกเราทั้งพระสังฆราชและสัตบุรุษได้ออกเดินทางพร้อมกัน การเดินทางของพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพระศาสนจักรทั้งปวง การเดินทางของความเป็นพี่น้องกัน การเดินทางของความรัก และการเดินทางของความวางใจระหว่างพวกเรา ขอให้เราภาวนาเพื่อกันและกันเสมอ ขอให้เราภาวนาเพื่อโลก เพื่อที่มันจะเป็นจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของความเป็นพี่น้องกัน พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางร่วมกันของพระศาสนจักรที่ได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ พร้อมกับความช่วยเหลือของพระคาร์ดินัล ผู้เป็นอุปสังฆราชของกรุงโรม ซึ่งอยู่ที่นี้ด้วย การเดินทางนี้จะผลิดอกออกผลต่อการประกาศพระวรสารในเมืองอันงดงามยิ่งนี้

บัดนี้ พ่อจะอวยพรพี่น้อง แต่ก่อนที่พ่อจะอวยพร พ่ออยากจะขอร้องพวกท่านได้ภาวนาขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพรพ่อด้วย นี่เป็นคำภาวนาจากสัตบุรุษที่วอนขอพรเพื่อพระสังฆราชของตน เอาล่ะ ให้เราเงียบสักครู่ ขอให้พวกท่านภาวนาเพื่อพ่อด้วยนะ

(เงียบและภาวนา)

เอาล่ะ พ่อจะอวยพรทุกท่านและอวยพรให้แก่ทุกๆคนบนโลกด้วย อวยพรให้กับชายและหญิงที่มีจิตใจดีงาม

(พระสันตะปาปาประทานพร)

พี่น้องที่รัก พ่อคงต้องลาแล้ว ขอบคุณสำหรับการต้อนรับ โปรดภาวนาเพื่อพ่อด้วยนะ ภาวนาจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้ง เราจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้ พรุ่งนี้ พ่ออยากจะไปสวดขอแม่พระ เพื่อให้แม่พระคุ้มครองรักษากรุงโรม

ราตรีสวัสดิ์และนอนหลับฝันดี!

Comments