ตารางเวลาการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่


วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013

15.45 น. (21.45 ประเทศไทย) - คณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ออกจากหอพักซางตา มาร์ธา มายังวัดน้อยเปาลีน
16.30 น. (22.30 ประเทศไทย) - ขบวนแห่เข้าจากวัดน้อยเปาลีนไปยังวัดน้อยซิสติน
16.45 น. (22.45 ประเทศไทย) - พิธีกล่าวคำสาบานและประกาศเป็นภาษาลาติน เพื่อเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากวัดน้อยซิสติน และปิดประตูวัดน้อย
                                               - พระคาร์ดินัล พรอสเพอร์ เกร็ช (มอลตา .. หมดสิทธิ์ลงคะแนนเพราะอายุเกิน 80 ปี) เทศน์เตรียมจิตใจแก่คณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิ์ลงคะแนน
                                               - "ลงคะแนนเลือกตั้ง รอบที่ 1"
19.15 น. (01.15 ประเทศไทย) - สวดทำวัตรเย็น
19.30 น. (01.30 ประเทศไทย) - คณะพระคาร์ดินัลกลับสู่ที่หอพักซางตา มาร์ธา เพื่อพักผ่อน

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เป็นต้นไป

06.30 น. (12.30 ประเทศไทย) - อาหารเช้า
07.45 น. (13.45 ประเทศไทย) - คณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิ์ลงคะแนนมาถึงวัดน้อยซิสติน
08.10 น. (14.10 ประเทศไทย) - มิสซา
09.30 น. (15.30 ประเทศไทย) - สวด
                                               - "ลงคะแนน" (อาจจะ 2 ครั้ง ถ้าครั้งแรก ยังไม่ได้พระสันตะปาปา)
12.30 น. (18.30 ประเทศไทย) - คณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิ์ลงคะแนนกลับไปยังหอพักซางตา มาร์ธา
13.00 น. (19.00 ประเทศไทย) - อาหารเที่ยง
16.00 น. (22.00 ประเทศไทย) - คณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิ์ลงคะแนนมาถึงวัดน้อยซิสติน
16.50 น. (22.50 ประเทศไทย) - "ลงคะแนน" (อาจจะ 2 ครั้ง ถ้าครั้งแรก ยังไม่ได้พระสันตะปาปา)
19.15 น. (01.15 ประเทศไทย) - สวดทำวัตรเย็น
19.30 น. (01.30 ประเทศไทย) - คณะพระคาร์ดินัลกลับสู่ที่หอพักซางตา มาร์ธา เพื่อพักผ่อน


Comments