“นี่คือพระวาจาของพระเจ้า” หรือ “พระวาจาของพระเจ้า”

ในอดีต เวลาตอนจบของการอ่านพระวาจา (พระวรสาร) เรามักจะได้ยินพระสงฆ์และผู้อ่านบทอ่านกล่าวคำว่า “นี่คือพระวาจาของพระเจ้า” แต่ตอนนี้ เปลี่ยนมาเป็น “พระวาจาของพระเจ้า” หลายคนคงสงสัยว่าเพราะอะไร เพราะฟังแล้วมันดูห้วนเกินไป    ...


ผมไปอ่านเจอเหตุผลที่สังฆมณฑลพอร์ทสมัธ ประเทศอังกฤษ ชี้แจงให้สัตบุรุษทราบในเว็บไซต์ทางการของสังฆมณฑล คำชี้แจงมีว่า “หนึ่งในเหตุผลที่พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลกตัดสินใจยกเลิกคำว่า ‘นี่คือ’ และให้เหลือแค่ ‘พระวาจาของพระเจ้า’ ก็เพราะในหนังสือมิสซาภาษาลาติน เวลาอ่านพระวรสารเสร็จ พระสงฆ์จะพูดว่า ‘พระวาจาของพระเจ้า’ เท่านั้น ไม่มีการพูดว่า ‘นี่คือพระวาจาของพระเจ้า’ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เหมือนกันทั่วโลก”

“นอกจากนี้ เวลาอ่านพระวรสารเสร็จ พระสงฆ์บางองค์มักจะยกหนังสือขึ้นมาให้สัตบุรุษเห็นกันถ้วนหน้า พร้อมพูดว่า ‘นี่คือ’พระวาจาของพระเจ้า สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ หน่วยงานของวาติกันจึงเกรงว่า สัตบุรุษบางคนอาจเข้าใจผิดว่า พระวาจาของพระเจ้าถูกบันทึกในหนังสือ แต่ในความเป็นจริงแล้ว พระวาจาของพระเจ้าประทับอยู่ในทุกๆที่ ไม่ใช่แค่ในหนังสือที่ถูกยกขึ้นมาเท่านั้น”

นั่นจึงเป็นที่มาว่า ทำไมเวลาพระสงฆ์อ่านพระวรสารเสร็จ จึงพูดแค่ “พระวาจาของพระเจ้า” ...


AVE  MARIA

Comments