ฟาติมาสาร - อนาคตที่ต้องเลือกของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ (20 พฤษภาคม 2012)

สิ้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เราจะได้รู้กันแล้วว่า อนาคตของกลุ่มสมาคมนักบุญปีโอ ที่ 10 หรือชื่อที่รู้จักในนามว่า “กลุ่มเลอแฟ๊บวร์” จะมีทิศทางอย่างไร พวกเขาจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับวาติกันหรือไม่ และถ้ากลับเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปาแล้ว สมาชิกภายในกลุ่มเลอแฟ๊บวร์จะเกิดการแตกแยกเพราะไม่เห็นด้วยหรือเปล่า อีกไม่กี่อึดใจเราคงได้ทราบกัน   ...


สถานการณ์ล่าสุด “มองซินญอร์ แบร์กนาร์ แฟลเลย์” อธิการกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ ได้ให้คำตอบวาติกันแล้วว่า กลุ่มเลอแฟ๊บวร์ยอมรับข้อเสนอปรองดองเทวศาสตร์ ได้แก่ การน้อมรับคำสอนของสังคยานาวาติกัน ที่ 2 ซึ่งกลุ่มเลอแฟ๊บวร์เคยต่อต้านมาตลอด รวมไปถึงการให้ความเคารพต่อพระสันตะปาปาหลังสังคยานาวาติกัน ที่ 2 ทุกพระองค์ เฉพาะอย่างยิ่ง บุญราศี จอห์น ที่ 23 และ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 (กลุ่มเลอแฟ๊บวร์มีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นกับบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เพราะพระองค์เป็นผู้ขับไล่กลุ่มนี้ออกจากพระศาสนจักร เนื่องจากพระสังฆราช มาร์กแซล เลอแฟ๊บวร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ได้ทำการบวชพระสังฆราชใหม่ 4 องค์โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากพระสันตะปาปา สิ่งนี้ ผิดกฏพระศาสนจักรอย่างร้ายแรง)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า มองซินญอร์แฟลเลย์ ผู้นำกลุ่มเลอแฟ๊บวร์จะยอมปรองดองกับวาติกันและน้อมรับผลของสังคยานาวาติกัน ที่ 2 แต่ปัญหาหลักดันอยู่ที่ พระสังฆราชร่วมรุ่นอีก 3 องค์ที่ได้รับการบวชแบบไม่ผ่านความเห็นชอบของพระสันตะปาปา ยังยืนกรานคำเดิมว่าจะไม่ปรองดองกับวาติกัน พวกเขายังยึดมั่นกับคำสอนของ พระสังฆราช มาร์กแซล เลอแฟ๊บวร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ซึ่งประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่า ยังไงก็ยอมรับสังคยานาวาติกัน ที่ 2 ไม่ได้เป็นอันขาด

พระสังฆราชอีก 3 องค์ของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ มองว่า ข้อเสนอของวาติกันซึ่งได้แก่ “ถ้ายอมรับการปรองดองทางเทวศาสตร์ พระศาสนจักรคาทอลิกจะรับรองสถานะกลุ่มเลอแฟ๊บวร์เป็นองค์กรส่วนบุคคล (PERSONAL PRELATURE) เหมือนกับกลุ่มโอปุส เดอี” ไม่ต่างไปจาก “กับดัก” ให้กลุ่มเลอแฟ๊บวร์เข้ามาติด พวกเขากลัวว่า ถ้ากลุ่มติดกับดักนี้เข้าไปแล้ว กลุ่มจะสูญเสียจิตวิญญาณที่พระสังฆราชเลอแฟ๊บวร์สั่งสอนมาอย่างแน่นอน ที่สุดแล้ว จิตวิญญาณเลอแฟ๊บวร์ก็จะค่อยๆสูญสลายไปในที่สุด

กระนั้น มองซินญอร์แฟลเลย์ กลับมีความเห็นต่างจากพระสังฆราชร่วมรุ่นทั้ง 3 โดยผู้นำกลุ่มเลอแฟ๊บวร์คนปัจจุบันบอกว่า “นี่ไม่ใช่กับดักแน่นอน เพราะมันเป็นพระดำริแรกเริ่มจากพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ พระองค์ต้องการให้เกิดความปรองดองและเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร ข้อเสนอนี้จึงไม่ใช่กับดักแต่อย่างใด แต่มันมาจากความตั้งใจดีของพระสันตะปาปา เราก็ต้องมองและพิจารณาข้อเสนอนี้ในทางบวกเช่นกัน” 

“แน่นอนว่า สมาชิกหลายคนในกลุ่มเลอแฟ๊บวร์คัดค้านการตัดสินใจของพ่อที่ไปยอมรับข้อเสนอของวาติกันและพระสันตะปาปา พ่อยอมรับแบบไม่ปิดบังเลยว่า ถ้าการปรองดองนี้เกิดขึ้นจริง กลุ่มเลอแฟ๊บวร์ก็จะมาถึงทางแยกและมีสิทธิ์สูงที่กลุ่มจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ เพราะสมาชิกภายในมองกันคนละมุม ทุกคนก็ยึดความคิดของตนเป็นที่ตั้งกันทั้งนั้น”

บทสัมภาษณ์ดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่กลุ่มเลอแฟ๊บวร์ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า ภายในกลุ่มมีการปะทะกันทางความคิดอย่างรุนแรง แถมการปะทะนี้เกิดจาก 4 พระสังฆราชที่ได้รับการบวชจากผู้ก่อตั้งกลุ่มเองด้วย อัตราการสั่นสะเทือนจึงรุนแรงและน่าจับตามองยิ่งนัก

เอาเป็นว่า อีกไม่กี่อึดใจก็จะทราบผลกันแล้ว เพราะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ พระสันตะปาปาจะทำการตัดสินใจว่าจะอนุมัติให้กลุ่มเลอแฟ๊บวร์กลับเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิกหรือไม่ และถ้าทราบผลเมื่อไหร่ ผมจะนำมาแบ่งปันกันแน่นอน เพราะข่าวนี้จะติด 1 ใน 5 ข่าวเด่นประจำปี 2012 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแน่ๆ เนื่องจากมันผ่านมา 24 ปีเข้าไปแล้วที่ความแตกแยกเรื่องนี้เกิดขึ้นในพระศาสนจักร และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงต้องการอย่างยิ่งที่จะผสานรอยร้าวนี้ให้กลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้ง


AVE   MARIA


Comments