ฟาติมาสาร - คาทอลิกเฟื่องฟูในเกาหลีใต้และจีน (13 พฤษภาคม 2012)

ทุกวัน ผมจะอ่านข่าวจาก “เอเชียนิวส์” เว็บไซต์ภายใต้การบริหารงานของคณะปีเม่ (PIME) ซึ่งเน้นการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียเป็นหลัก วันนี้ เจอข่าวน่าสนใจมากข่าวหนึ่ง นั่นคือ “การเพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลของคาทอลิกในเกาหลีใต้” เมื่อเป็นเช่นนี้ ขอนำมาแบ่งปันทุกท่านให้ทราบโดยพร้อมกัน   ...
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศเกาหลี ได้ตีพิมพ์สถิติประชากรคาทอลิก 2011 ออกมาเรียบร้อย ปรากฏว่า ตอนนี้ เกาหลีใต้มีคาทอลิกอยู่ถึง 10.3 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งประเทศแล้ว ไม่เพียงจำนวนคาทอลิกเพิ่ม จำนวนโบสถ์คาทอลิกและสงฆ์คาทอลิกก็เพิ่มขึ้นด้วย

ตัวเลขสำคัญที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศเกาหลีภูมิใจเสนอก็คือ ปี 2011 มีคาทอลิกใหม่ในเกาหลีใต้ได้รับศีลล้างบาปถึง 134,562 คน!! ตัวเลขดังกล่าว ส่งผลให้ตอนนี้ เกาหลีใต้มีประชากรคาทอลิกถึง 5,309,964 คน คิดเป็น 10.3 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งประเทศ (ประมาณ 49 ล้านคน) ในจำนวน 5,309,964 คน สามารถแบ่งเป็นผู้ชาย 2,193,464 คน ผู้หญิง 3,116,500 คน

ในส่วนของการแบ่งจำนวนคาทอลิกตามสังฆมณฑล แน่นอนว่า อัครสังฆมณฑลโซล เมืองหลวงของประเทศ มีอัตราคาทอลิกสูงสุดอยู่ที่ 27 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือสังฆมณฑลซูวอน 14.8 เปอร์เซนต์ ตามด้วยอัครสังฆมณฑลแดกู 8.8 เปอร์เซนต์ และอันดับสี่ สังฆมณฑลอินชอน มีคาทอลิก 8.6 เปอร์เซนต์

นอกจากนี้ จำนวนคู่สมรสคาทอลิกในเกาหลีใต้รอบปี 2011 มีถึง 20,429 คู่ จำนวนนี้ 7,798 คู่เป็นการสมรสระหว่างคาทอลิกกับคาทอลิก ส่วน 12,361 คู่ เป็นการสมรสระหว่างคาทอลิกกับคนต่างศาสนา

จำนวนโบสถ์คาทอลิก เพิ่มจาก1,647 แห่ง เป็น 1,677 แห่ง (สร้างโบสถ์เพิ่ม 30 หลัง)

สำหรับจำนวนพระสงฆ์คาทอลิกในเกาหลีใต้ ตอนนี้ มีพระคาร์ดินัล 1 องค์, พระสังฆราช 34 องค์, สงฆ์คาทอลิกชาวเกาหลี 4,455 องค์, สงฆ์คาทอลิกต่างชาติที่ทำงานในเกาหลี 166 องค์ และเณร 1,587 คน ปี 2011 เกาหลีใต้มีบวชพระสงฆ์คาทอลิก 141 องค์

จากตัวเลขที่ยกมาทั้งหมด จะเห็นว่า คาทอลิกในเกาหลีใต้กำลังบูมสุดๆจริงๆ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบ ศาสนาคริสต์เป็นที่แพร่หลายในเกาหลีใต้มากๆ นอกจากพระศาสนจักรคาทอลิกแล้ว ก็ยังมีโปรเตสแตนท์ที่แพร่หลายด้วย

จบจากเกาหลีใต้ ก็มีข้อมูลคาทอลิกใหม่ในจีนมาฝากกัน โดยเป็นข้อมูลจาก “ฟีเดส” ศูนย์ข่าวของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (ชื่อเดิม “โปรปากันดา ฟีเด”) เผยข้อมูลน่าชื่นใจว่า ในช่วงวันปาสกาที่ผ่านมา มีผู้รับศีลล้างบาปในจีนถึง 22,104 คน สถิตินี้มาจากการรวบรวมของศูนย์ศึกษาความเชื่อในมณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน โดยในมณฑลเหอเป่ยเองนั้น มีผู้รับศีลล้างบาปในวันปาสกาถึง 4,410 คน ส่วนในฮ่องกง ปรากฏว่า ปาสกาปีนี้ มีผู้รับศีลล้างบาปกว่า 3,500 คน

... ได้เห็นตัวเลขเหล่านี้แล้ว บรรดาผู้อภิบาลในพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียค่อยชื่นใจหน่อย ตรงกันข้าม บรรดาผู้อภิบาลในยุโรปที่ยิ่งเครียดกับยอดตัวเลขที่มีแต่ต่ำลงเรื่อยๆ ฉะนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชีย ควรจะดีใจที่จำนวนคาทอลิกในทวีปนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ


AVE  MARIA


Comments