พระสันตะปาปาขอร้องเด็กๆอย่าตอบโต้ความชั่วด้วยการทำชั่วกลับไป

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องเด็กๆทุกคน อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยการทำชั่วกลับไป ตรงกันข้าม เราต้องเป็นเครื่องมือของความดีงาม พร้อมกันนี้ ทรงวอนขอสมาชิกทุกคนในสังคมให้ความปกป้องและดูแลเด็กๆทุกคน เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นในสันติและเปี่ยมด้วยอนาคตที่เข้มแข็งมั่นคงเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปพบปะบรรดาเด็กๆที่มารอต้อนรับ ณ ปลาซ่า เด ลา ปาซ เมืองกัวนาฮัวโต้ ประเทศเม็กซิโก โดยช่วงเช้าของวันนี้ พระสันตะปาปาได้ถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในวัดน้อยประจำวิทยาลัยมิราฟลอเรส ส่วนช่วงเย็น พระองค์ได้เสด็จไปพบ เฟลิเป้ กัลเดร่อน ประธานาธิบดีเม็กซิโก ณ ทำเนียบรัฐบาลกลาง พร้อมรับการถวายกุญแจเมืองเลออนจากนายกเทศมนตรีด้วย

หลังจากบรรดาเด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงถวายพระสันตะปาปา พระองค์ได้เริ่มตรัสให้โอวาทกับพวกเขาว่า "พ่อซาบซึ้งมากที่ได้เห็นความเชื่อและความชื่นชมยินดีของพวกเขาผ่านทางบทเพลงที่ขับร้อง วันนี้ พวกเราต่างเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสุขอยู่เสมอ พระองค์ทรงรู้จักเราและรักเรา ถ้าเรายอมให้ความรักของพระคริสตเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจเรา เมื่อนั้น เราก็จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ นี่คือความลับของความสุขเที่ยงแท้"

"บรรดาผู้ติดตามพระเยซูไม่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว ตรงกันข้าม เราต้องเป็นเครื่องมือของความดี เราต้องเป็นผู้นำสารของการให้อภัย เราต้องเป็นผู้นำสารแห่งความสุข และเป็นผู้รับใช้ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน พระเยซูทรงต้องการเขียนเรื่องราวแห่งมิตรภาพลงในชีวิตของเราแต่ละคน จงจับมือพระองค์ไว้และให้พระองค์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด"

"ลูกๆที่รัก พ่อได้มาที่นี่ และลูกก็รู้ถึงความรักที่พ่อมีต่อทุกคน พวกลูกแต่ละคนคือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเม็กซิโกและโลก พ่อขอให้ครอบครัวของลูก, พระศาสนจักร, โรงเรียน และบรรดาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสังคม ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พวกลูกจะได้รับอนาคตที่สดใสเป็นมรดก โดยปราศจากความอิจฉาริษยาและการแบ่งแยกทุกประเภท" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบและให้โอวาทกับเด็กๆ
ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ และเดินเล่นในสวนหย่อม
ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จไปพบประธานาธิบดีเม็กซิโกและรับมอบกุญแจเมือง
Comments