โป๊ปพบเหยื่อสงครามยาเสพติดในเม็กซิโก

สมเด็จพระสันตะปาปา เบนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงพบปะเหยื่อสงครามยาเสพติดจำนวน 8 ครอบครัว พร้อมกับให้กำลังใจพวกเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหวัง ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมาการพบปะดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนที่พระสันตะปาปาจะเสด็จไปถวายมิสซาให้กับสัตบุรุษกว่า 500,000 คนที่ปาร์เก้ เดล บีเชนตาริโอ โดยการพบปะครั้งนี้ เฟลิเป้ กัลเดร่อน ประธานาธิบดีเม็กซิโก เป็นผู้ประสานงานให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาได้พบกับเหยื่อสงครามยาเสพติด 8 ครอบครัว พร้อมกับรับฟังปัญหาที่พวกเขาต้องประสบ อาทิ สมาชิกในครอบครัวต้องเสียชีวิตด้วยฝีมือของขบวนการค้ายาเสพติด นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงให้กำลังใจและสัญญาว่า จะสวดให้พวกเขาทุกคนในระหว่างพิธีมิสซาที่พระองค์จะถวายด้วย

อนึ่ง นับตั้งแต่ ค.ศ.2007-2012 ชาวเม็กซิกันต้องสังเวยชีวิตไปกว่า 50,000 ศพ ในการต่อสู้กับขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงสุดของประเทศ


Comments