โป๊ปชี้เวลายากลำบากพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราได้

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ มนุษย์จำเป็นต้องเสริมสร้างความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าให้มากๆ เพราะในเวลายากลำบาก มีพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ ทรงปลาบปลื้มที่ได้เติมเต็มความฝันของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ด้วยการมาถวายมิสซา ณ ปาร์เก้ เดล บีเชนตาเนริโอ ส่วนตอนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ทรงวิงวอนแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ ปกป้องครอบครัวชาวเม็กซิกันที่เผชิญความยากลำบากจากความยากจน ยาเสพติด และอาชญากรรมทุกรูปแบบ ได้ผ่านปัญหาต่างๆได้อย่างมีความหวังเมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา ณ ปาร์เก้ เดล บีเชนตาเนริโอ หุบเขาที่มีรูปพระเยซูขนาดสูง 60 ฟุตตั้งอยู่ มิสซานี้ มีสัตบุรุษมาร่วมกว่า 500,000 คน ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงเตือนสติว่า ในวิกฤติการณ์ของชีวิต พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ให้ผ่านพ้นไปได้ ดังนั้น เราต้องมีความหวังในพระองค์ให้มากๆ เช่นเดียวกับ ขอร้องบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในลาตินอเมริกา จงเสริมสร้างความเชื่อของสัตบุรุษให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "การไตร่ตรองชีวิตตนเองถือเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดแจ้งในประวัติศาสตร์แห่งความรอด เฉพาะอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากได้สอนประชากรของพระเจ้า ไม่ให้วางใจในความเก่งกาจของตัวเอง แต่จงวางใจในพระเจ้า ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์แบบนี้มากมายหลายครั้ง ... พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษยชาติให้รอด เราต้องวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงมอบชีวิตให้แก่เรา เพราะพระองค์คือบ่อเกิดของชีวิตและเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งมวล"

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงถวาย ณ ปาร์เก้ เดล บีเชนตาเนริโอ หุบเขาที่มีรูปพระเยซูขนาดสูง 60 ฟุตตั้งอยู่ ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จมาเยือนเม็กซิโก 5 ครั้ง แต่พระองค์ไม่เคยมาเยือนที่นี่เลย ทั้งๆที่ทรงปรารถนาเป็นอย่างมาก พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ จึงตรัสแบ่งปันว่า "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงต้องการมาเยือนหุบเขานี้เป็นอย่างมาก พ่อมั่นใจว่า ตอนนี้ พระองค์(บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2)คงมีความสุขอยู่บนสวรรค์ที่พระเจ้าประทานพระพรให้พ่อได้มาอยู่ ณ ที่ตรงนี้ร่วมกับพวกท่าน บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ได้อวยพรชาวเม็กซิกันนับล้านๆคนที่มาเคารพพระธาตุของท่าน ซึ่งถูกเชิญมาเยี่ยมเยียนตามหัวเมืองต่างๆของเม็กซิโก"

ในมิสซานี้ บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกทั่วลาตินอเมริกา ได้เดินทางมาร่วมมิสซาด้วย พระสันตะปาปาจึงตรัสให้โอวาทกับพวกเขาเป็นการปิดท้ายว่า "พ่อขอร้องพวกท่าน โปรดช่วยกันปกป้องกระบวนการเสริมสร้างความเชื่อในพระเจ้าบนทวีปแห่งนี้ กระบวนการนี้ได้เริ่มต้นในการประชุมที่อปาเรชิด้า ประเทศบราซิล เมื่อปี 2007 การเสริมสร้างความเชื่อในพระเจ้าให้กับสัตบุรุษ สามารถทำให้เราค้นพบความชื่นชมยินดีและพละกำลังในการรับใช้พระคริสตเจ้า แม้ในสถานการณ์ยากลำบากที่ต้องทุกข์ทรมานสุดๆก็ตาม"

หลังจากมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยก่อนภาวนา พระองค์ทรงฝากครอบครัวชาวเม็กซิกันที่ต้องประสบความยากลำบากจากความยากจน, การคอร์รัปชั่น, ความรุนแรง, อาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ไว้ในความคุ้มครองของแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังแบ่งปันถึง "ปีแห่งความเชื่อ" ด้วยการเชิญชวนทุกคนรื้อฟื้นการกลับใจมาหาพระเจ้า พระผู้ไถ่ของโลก อีกด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่ปาร์เก้ เดล บีเชนตาริโอ

Comments