ฟาติมาสาร - สงฆ์แข็งข้อ ... เตรียมขยายสาขา (12 ก.พ. 2012)

สัปดาห์ที่ผ่านมา วาติกันได้เชิญสมาชิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลกและอธิการเจ้าคณะนักบวชต่างๆ ให้มาร่วมประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ปัญหาสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ ภายใต้หัวข้อ “TOWARDS HEALING AND RENEWAL” (ก้าวไปสู่การเยียวยาและการเริ่มต้นใหม่) การประชุมนี้จัดที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรี่ยน กรุงโรม ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2012งานสัมมนาดังกล่าว พระสันตะปาปาและวาติกันคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะใช้เวทีดังกล่าว กล่าวขอโทษเหยื่อสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศอย่างเป็นทางการ (มีการเชิญเหยื่อสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศมาร่วมงานด้วย) นอกจากนี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ วาติกันจะจัดพิธีสวดทำวัตรเย็นขอโทษพระเจ้าและสัตบุรุษที่ผิดหวังจากการที่พระศาสนจักรคาทอลิก “เคย” ปกป้องพวกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศแบบไม่ลืมหูลืมตาด้วย ... สำหรับรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้ ผมขอเก็บมาแบ่งปันในสัปดาห์หน้า เนื่องจาก ณ วันที่เขียนบทความนี้อยู่ การสัมมนายังไม่เริ่มขึ้นแต่อย่างใด   ...

เชื่อว่า ทุกคนยังจำเรื่อง “กลุ่มสงฆ์แข็งข้อในออสเตรีย” ซึ่งประกาศตนไม่นบนอบพระสังฆราชได้อย่างดี ตอนนี้ ระดับความน่ากลัวของสงฆ์กลุ่มนี้ได้รุนแรงถึงขั้นสุดแล้ว เพราะปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา กลุ่มสงฆ์แข็งข้อในออสเตรีย (สื่อต่างประเทศเรียก “REBELLION PRIESTS - กลุ่มสงฆ์กบฏ”) ได้ประกาศจะขยายสาขาไปยังทั่วโลก ทันทีที่กลุ่มสงฆ์แข็งข้อประกาศเจตนารมณ์ออกมาเช่นนี้ “พระคาร์ดินัล คริสโตฟ โชนบอร์น” ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งออสเตรียและยังเป็นพระอัครสังฆราชแห่งเวียนนา ถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้จนต้องบินด่วนไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเพื่อหารือแนวทางการรับมือสงฆ์กลุ่มนี้ การเข้าเฝ้าดังกล่าว เกิดในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 ตอนแรก วาติกันพยายามปิดข่าวการเข้าเฝ้านี้เป็นความลับขั้นสุดยอด เพราะไม่อยากให้สัตบุรุษแตกตื่นกับข่าวสงฆ์แข็งข้อ แต่ปิดไม่มิด ยิ่งในยุคอินเตอร์เน็ท อย่าหวังว่าจะเก็บความลับได้ ที่สุดแล้ว นักข่าวสายวาติกันก็ล่วงรู้ถึงการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเพื่อหาทางรับมือปัญหานี้จนได้

ในส่วนของกลุ่มสงฆ์แข็งข้อในออสเตรีย เดิมใช้ชื่อ “ไม่นบนอบพระสังฆราช” (AUFRUF ZUM UNGEHORSAM) แต่ตอนนี้ ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มตัวเองใหม่เป็น “INTERNATIONAL FEDERARION FOR A RENEWED CATHOLIC MINISTRY – สหพันธ์นานาชาติเพื่อการอภิบาลคาทอลิกแบบใหม่” นอกจากนี้ มีการเปิดตัวบรรดาสงฆ์คาทอลิกจากชาติต่างๆที่เข้าเป็นแนวร่วมด้วย ถึงตอนนี้ มีแนวร่วมทั้งหมด 7 ชาติ ได้แก่พวกสงฆ์แตกแถวจากประเทศออสเตรีย, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, เนเธอร์แลนด์ และ ไอร์แลนด์ สำนักงานใหญ่ของกลุ่มนี้ ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ... ถ้าอยากรู้จักมากขึ้น สามารถไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มได้ที่ www.renewedcatholicministry.org

วัตถุประสงค์หลักๆของสงฆ์แข็งข้อ อยู่ที่การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสิ่งที่พระศาสนจักรปฏิเสธมาตลอดหลายทศวรรษ อาทิ ยกเลิกคำปฏิญาณ “สงฆ์ต้องนบนอบต่อพระสังฆราช”, สนับสนุนให้สตรีบวชเป็นสงฆ์ได้, สงฆ์สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์, ส่งเสริมให้สงฆ์ส่งศีลมหาสนิทให้กับ “ทุกคนที่มีจิตใจดีงาม” อาทิ คริสตังที่แต่งงานแล้วหย่าร้าง ก็สามารถรับศีลมหาสนิทได้, เมื่อถึงช่วงบทเทศน์ในมิสซา ผู้เทศน์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ แต่เป็นฆราวาสชายหญิงก็ได้ เนื่องจากฆราวาสบางคนแบ่งปันดีกว่าสงฆ์ด้วยซ้ำ และ ในทุกมิสซา สงฆ์ผู้ถวายมิสซาจะสวดภาวนาเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกฏเกณฑ์ต่างๆในพระศาสนจักร โดยยึดแนวคิด “ที่ใดที่พระเจ้าประทับอยู่ ที่นั่นย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการพูดตามสิ่งที่ตนคิด”

ดูจากวัตถุประสงค์แล้ว คงยากที่พระสันตะปาปาจะผ่อนปรนทำตามข้อเสนอ เมื่อเป็นเช่นนี้ “มองซินญอร์ เฮลมุต ชูลเลอร์” ผู้นำกลุ่มสงฆ์แข็งข้อในออสเตรีย (อดีตเป็นประธาน “คาริตัส ออสเตรีย”) จึงประกาศแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนว่า “ปี 2012 จะเป็นปีที่เราเปิดตัวสู่นานาชาติ นี่มันศตวรรษที่ 21 แล้ว ดังนั้น ถึงเวลาที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในพระศาสนจักรคาทอลิก พ่อดีใจมากที่ได้เห็นคริสตังหลายคนตื่นตัวและเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนแปลง ขอย้ำว่า เราไม่ต้องการแยกตัวออกไปจากพระศาสนจักร แต่เรารับไม่ได้ที่พวกผู้นำในพระศาสนจักรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก”  

ปัจจุบัน พระศาสนจักรคาทอลิกออสเตรีย มีสงฆ์ประมาณ 4,200 องค์ ในจำนวนนี้ มีสงฆ์แข็งข้ออยู่ 400 คน (9.5 เปอร์เซนต์) ตัวเลขนี้น่ากลัวมาก เพราะเดือนกรกฏาคม 2011 ที่ผมรายงานเรื่องสงฆ์แข็งข้อเป็นครั้งแรก ตอนนั้น มีสมาชิกแค่ 300 คน แต่ครึ่งปีผ่านไป เพิ่มขึ้นมาอีก 100 คน ฉะนั้น ถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ สัดส่วนของสงฆ์แตกแถวพวกนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและลุกลามไปทั่วโลกแน่นอน

... ฉะนั้นและฉะนี้ ปี 2012 จะเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับพระสันตะปาปามากๆในการแก้ปัญหาพระสงฆ์คาทอลิก ไม่ว่าจะเป็นพวกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศและพวกสงฆ์กบฏ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า พระสงฆ์คาทอลิกดีๆมีเยอะ แต่เรามาตกต่ำเพราะสงฆ์เกเรเหล่านี้ ดังนั้น ในฐานะฆราวาส เราก็ควรจะให้กำลังใจพระสงฆ์คาทอลิกดีๆต่อไป ที่สำคัญ อย่าทำตัวเป็น “ฆราวาสไร้คุณภาพ” ที่ชอบชวนให้สงฆ์ของพระคริสต์ออกนอกลู่นอกทางและทรยศต่อคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับพระเจ้า เพราะถ้าเราทำตัวแบบนั้น เราก็คือซาตานที่มาล่อลวงผู้อื่นนั่นเอง


AVE   MARIA


Comments