โป๊ปขอคำภาวนาสำหรับการเยือนแอฟริกาวันศุกร์นี้สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการเสด็จเยือน "เบนิน" ในวันศุกร์นี้ พร้อมกันนี้ ทรงแบ่งปันพระวรสารประจำวันอาทิตย์ว่า มันเป็นเรื่องโง่เขลามากๆ หากเราได้รับพรสวรรค์จากพระเจ้า แต่ไม่นำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 30,000 คนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนสัตบุรษภาวนาเป็นพิเศษให้กับการเสด็จเยือน เบนิน ประเทศในแอฟริกา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายนนี้ โดวัตถุประสงค์การเสด็จเยือน เพื่อร่วมการสมโภช 150 ปีที่คริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ให้ชาวเบนิน เช่นเดียวกับ การไปร่วมประชุมและรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานตามบทสรุปของสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งทวีปแอฟริกา (ซินน็อต) ซึ่งจัดไปเมื่อปี 2009

พระสันตะปาปา ทรงกล่าวกับสัตบุรุษว่า "พระวาจาของพระคริสตเจ้าทรงนำทางแผนการดำเนินงานของสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งทวีปแอฟริกา พ่อหวังว่า พ่อจะสามารถถ่ายทอดบทสรุปนี้ให้กับชาวแอฟริกันได้รื้อฟื้นความเชื่อและความหวังในพระศาสนจักร เช่นเดียวกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของสัมชชา จะช่วยให้แอฟริกาเกิดเสถียรภาพ, ความปรองดอง และสันติในหมู่ประชากรทุกคน"

"พ่อขอฝากการเดินทางและพันธกิจนี้ไว้กับคำภาวนาของพวกท่าน เฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ภาวนาเป็นพิเศษเพื่อชาวแอฟริกันที่ประสบภัยสงครามและความไม่ปลอดภัยในชีวิต ขอแม่พระทรงคุ้มครองและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานเพื่อสันติและความยุติธรรมด้วยเถิด" ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสย้ำ

ทั้งนี้ ในช่วงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ซึ่งพระเยซูทรงเล่าอุปมาเรื่องเงิน "ทาเล้นท์" (ภาษาไทยเรียก "ตะลันท์") เจ้านายแบ่งเงินให้กับผู้รับใช้ 3 คน สองคนแรกนำเงินไปลงทุนแล้วเกิดประโยชน์ แต่คนที่สาม ได้เงินมาแต่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "พระวรสารตอนนี้ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มันเป็นเรื่องโง่เขลามากๆ หากเราได้รับพรสวรรค์จากพระเจ้า แต่ไม่นำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พระเจ้าทรงประทานชีวิตและพระพรให้เรา ขณะเดียวกัน พระเจ้าทรงมั่นใจว่า เราจะใช้พระพรที่ได้รับมานั้น ไปทำพันธกิจให้กับพระองค์"Comments