พระสันตะปาปาย้ำร่วมเป็นทุกข์กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ ขอร่วมเป็นทุกข์ไปกับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย เช่นเดียวกับเป็นกำลังใจให้เหล่าจิตอาสาช่วยภัยทุกคน นอกจากนี้ ทรงแบ่งปันข้อคิดจากหนังสือเพลงสดุดีบทที่ 119 เป็นบทสอนเรื่องการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร

ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวกับผู้เข้าเฝ้ากว่า 25,000 คน ถึงเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายภาคส่วนของโลก อาทิ เอล ซัลวาดอร์ ประเทศในแถบอเมริกากลาง ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่ม เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่น้ำท่วมหลายภาคส่วนของประเทศ โดยกรณีของประเทศไทยนั้น มีผู้เสียชีวิตกว่า 500 คน และยังทำให้ผู้คนมากมายไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก โดยพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงย้ำว่า ทรงร่วมเป็นทุกข์กับผู้ประสบภัยทุกคน และขอส่งกำลังใจให้เหล่าอาสาสมัครด้วย

"ขณะนี้ หลายภาคส่วนของโลกไล่ตั้งแต่ทวีปลาตินอเมริกา เฉพาะอย่างยิ่งอเมริกากลาง ไปจนถึงละแวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมและดินถล่ม สิ่งที่เกิดทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ พ่อขอย้ำอีกครั้งว่า พ่อขอร่วมเป็นทุกข์ไปกับผู้ประสบภัยทุกคน ขณะเดียวกัน พ่อขอเชิญชวนทุกคนสวดภาวนาให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของพวกเขา เพื่อแสดงถึงการร่วมทุกข์ไปด้วยกัน นอกจากนี้ พ่อขอส่งกำลังใจให้กับบรรดาชายหญิงจิตอาสา ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ผ่านพ้นทุกข์ภัยไปด้วยดี" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ทั้งนี้ ในส่วนของการสอนคำสอน พระสันตะปาปายังคงนำข้อความในหนังสือเพลงสดุดีมาแบ่งปันสัตบุรุษ โดยวันนี้ พระองค์ทรงนำเพลงสดุดี บทที่ 119 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการภาวนา มาแบ่งปันว่า "หนังสือเพลงสดุดีบทนี้ บอกเล่าถึงความรักของพระเจ้าที่นำความสว่าง ชีวิต และการไถ่กู้มาสอนเรา นอกจากนี้ ในข้อที่ 57 มีการระบุว่า 'พระเจ้าทรงเป็นมรดกของข้าพเจ้า' เราสามารถนำถ้อยคำนี้ มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่เราร่วมเป็นหนึ่งในศักดิ์สงฆ์ของพระคริสตเจ้า เมื่อนั้น เราก็ได้รับกระแสเรียกให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระวารผ่านทางการดำเนินชีวิตประจำวัน"

"ดังนั้น ขอพระเจ้าประทานความรักอย่างเหลือล้นของพระองค์ให้กับเรา เพื่อที่เราจะนำพระวาจาของพระองค์มาเป็นตะเกียงส่องสว่าง นำทางเราไปหาพระองค์" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย


ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 9 พ.ย. 2011
พระสันตะปาปาตรัสร่วมเป็นทุกข์กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Comments