"คาร์ดินัลโชนบอร์น" หวังเปิดการเจรจากับกลุ่มสงฆ์ออสเตรียแข็งข้อพระคาร์ดินัล คริสโตฟ โชนบอร์น ประมุขอัครสังฆมณฑลเวียนนา ประเทศออสเตรีย หวัง การเจรจากับ "กลุ่มไม่นบนอบสังฆราช" กลุ่มสงฆ์แข็งข้อที่ยื่นข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปพระศาสนจักร จะช่วยหยุดวิกฤติที่เกิดกับพระศาสนจักรคาทอลิกออสเตรียโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จากการที่คริสตังออสเตรียเกิดความขัดแย้งรุนแรงภายในประเทศ เริ่มจากบรรดาสงฆ์แข็งข้อได้เรียกกลุ่มตัวเองว่า “ไม่นบนอบพระสังฆราช” (AUFRUF ZUM UNGEHORSAM) โดยวัตถุประสงค์เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสิ่งที่พระศาสนจักรปฏิเสธมาตลอดหลายทศวรรษ อาทิ ยกเลิกคำปฏิญาณ “สงฆ์ต้องนบนอบต่อพระสังฆราช”, สนับสนุนให้สตรีบวชเป็นสงฆ์ได้ และสงฆ์สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์, ส่งเสริมให้สงฆ์ส่งศีลมหาสนิทให้กับ “ทุกคนที่มีจิตใจดีงาม” อาทิ คนต่างศาสนา (คนต่างศาสนาสามารถเดินออกมารับศีลมหาสนิทได้) เช่นเดียวกับ คริสตังที่แต่งงานแล้วหย่าร้าง ก็สามารถรับศีลมหาสนิทได้, เมื่อถึงช่วงบทเทศน์ในมิสซา ผู้เทศน์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ แต่เป็นฆราวาสชายหญิงก็ได้ เนื่องจากฆราวาสบางคนแบ่งปันดีกว่าสงฆ์ด้วยซ้ำ

ล่าสุด ข้อเรียกร้องบางส่วนกำลังจะพัฒนาจนกลายเป็นภาคปฏิบัติไปแล้ว ฆราวาสบางกลุ่มมีแผนถวายมิสซากันเองโดยไม่มีสงฆ์เป็นประธาน ส่วนสงฆ์บางกลุ่มเตรียมส่งศีลมหาสนิทให้กับคริสตังที่หย่าร้างแล้วแต่งงานใหม่อีกครั้ง

สิ่งเหล่านี้ เป็นเหตุให้ พระคาร์ดินัล คริสโตฟ โชนบอร์น ในฐานะประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งออสเตรีย ต้องเรียกประชุมบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศเป็นการด่วน โดยการประชุมนี้ ใช้เวลาถึง 4 วัน ไล่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนจะได้ข้อสรุปว่า ต้องเปิดเจรจากับกลุ่มสงฆ์แข็งข้อเป็นการด่วน มิฉะนั้น ทุกอย่างจะพังไม่เป็นท่า

"ที่ประชุมสภาพระสังฆราชออสเตรีย สรุปว่า เราต้องคุยกับกลุ่มไม่นบนอบสังฆราชให้เร็วที่สุด ไม่ว่าอย่างไร เราต้องหาทางพูดคุยกับพวกเขาให้ได้ ในฐานะพระสังฆราช พ่อยังมองโลกในแง่ดีว่าทุกอย่างน่าจะมีทางออกและความขัดแย้งน่าจะได้รับการแก้ไข" พระคาร์ดินัล โชนบอร์น กล่าวให้สัมภาษณ์


Comments