พระสันตะปาปาภาวนาให้ไทยและอิตาลีที่เผชิญภาวะน้ำท่วมร้ายแรงสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเผย พระองค์ภาวนาให้ชาวไทยและอิตาเลี่ยน ซึ่งกำลังเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งร้ายแรง พร้อมทรงสัญญา จะสวดภาวนาให้พวกเขาอย่างแน่นอน

ในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เมื่อเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเชิญชวนคริสตังทั่วโลก ร่วมใจภาวนาเพื่อพี่น้องชาวไทยและอิตาเลี่ยนที่กำลังประสบความยากลำบากอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่

เหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย เกิดขึ้นมานานกว่า 3 เดือนแล้ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 381 ศพ ขณะที่อิตาลีมีฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ จนรัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งมีการประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ถึง 200 ล้านยูโร

สำหรับพระดำรัสของพระสันตะปาปาที่กล่าวกับฝูงชนหน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร พระองค์ตรัสว่า "พ่อขอร่วมเป็นทุกข์และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องชาวไทยซึ่งประสบภัยจากน้ำท่วมครั้งร้ายแรง เช่นเดียวกับพี่น้องชาวอิตาเลี่ยนในลิกูเรียและตอสคาน่า ที่ต้องประสบภัยพิบัติเช่นกัน พ่อสัญญาว่า พ่อจะภาวนาให้พี่น้องชาวไทยและอิตาเลี่ยนได้พ้นทุกข์ร้อนโดยเร็ว"
Comments