โป๊ปปิดงานจาริกสันติภาพด้วยการนำจุดเทียนสันติภาพและปล่อยนกพิราบ
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงปิดงานจาริกแสวงบุญแห่งความจริง งานจาริกแสวงบุญแห่งสันติภาพ ด้วยการนำจุดเทียนและปล่อยนกพิราบ พร้อมกันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงประกาศก้อง ในนามของพระเจ้า ขอให้ยุติความรุนแรงและสงครามได้แล้ว

ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จมายังจัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญฟรานเชสโก้ อัสซีซี (ฟรานซิส อัสซีซี) เพื่อเป็นประธานปิดงานจาริกแสวงบุญแห่งความจริง งานจาริกแสวงบุญแห่งสันติภาพ ด้วยการนำผู้แทนศาสนาต่างและผู้มาร่วมงานกว่า 300 คน จุดเทียนและปล่อยนกพิราบเหมือนอย่างที่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เคยปฏิบัติเมื่อ 25 ปีที่แล้ว

พิธีช่วงเย็นนี้ จำลองทุกอย่างมาจากปี 1986 ต่างกันแค่ไม่มีการภาวนาร่วมกันเท่านั้น โดย พระคาร์ดินัล ค้วร์ท ค็อก ประธานสมณสภาส่งเสริมเอกภาพคริสตชน ได้กล่าวนำก่อนการจุดเทียนและปล่อยนกพิราบว่า "ขอให้เราเป็นเครื่องมือของสันติภาพที่มาจากเบื้องบน ขอให้เราตระหนักว่า มันจะไม่มีสันติภาพ ถ้าที่นั่นไม่มีความยุติธรรม  ถ้าไม่มีความยุติธรรม มันจะไม่มีการให้อภัย ดังนั้น ขอให้เรานำสันติภาพไปมอบให้ทั้งคนใกล้และไกลตัวเรา มอบให้กับสิ่งสร้างและสรรพสิ่งทั้งมวล"

จากนั้น เป็นพิธีมอบสันติสุขให้แก่กัน พระสันตะปาปาและผู้แทนศาสนาต่างๆได้สวมกอดเพื่อแสดงถึงความเป็นพี่น้องกัน หลังจากนี้ คณะภราดาฟรานซิสกัน ได้ปล่อยนกพิราบหลายร้อยตัว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ เป็นการปิดท้ายด้วย

อนึ่ง ก่อนหน้าพิธีจุดเทียนสันติภาพและปล่อยนกพิราบ พระสันตะปาปาได้แบ่งปันกับผู้แทนศาสนาต่างๆแบบสั้นๆว่า "ความรุนแรงจะต้องหมดไป สงครามจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก การก่อการร้ายจะต้องสูญสิ้นไป ในพระนามของพระเจ้า ขอให้ทุกศาสนานำความยุติธรรมและสันติมาสู่โลก เช่นเดียวกับนำความรักและการให้อภัยมาสู่สังคม"

หลังจากพิธีจุดเทียนสันติภาพและปล่อยนกพิราบจบลง พระสันตะปาปาได้เสด็จเข้าไปภาวนา ณ หลุมศพของนักบุญฟรานซิส อัสซีซี จากนั้น จึงประทับรถไฟเสด็จกลับวาติกัน
Comments