โป๊ปเชิญภาวนาเพื่อความสงบในอียิปต์พระสันตะปาปาเชิญภาวนาเพื่อความสงบในอียิปต์ พร้อมเชิญทุกคนให้กำลังใจและเอาใจใส่ผู้ป่วย โอกาสวันที่ 11 ก.พ.นี้เป็นวันผู้ป่วยสากลและฉลองแม่พระเมืองลูร์ด http://bit.ly/hlITvs


ประมวลภาพ : การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว (6 ก.พ. 2011)


Comments