โป๊ปย้ำอินเตอร์เน็ทคือเครื่องมือล้ำค่าในการประกาศพระวรสารพระสันตะปาปา ย้ำ อินเตอร์เน็ทคือเครื่องมือล้ำค่าในการให้การศึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมบวชเป็นสงฆ์ (เณร) เช่นเดียวกัน อินเตอร์เน็ทมีประโยชน์มากๆ นี่คือโอกาสในการประกาศพระวรสารที่ล้ำค่า นอกจากนี้ พระองค์ทรงเผยด้วยว่า สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกเตรียมออกเอกสารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ทในสามเณราลัยด้วย http://bit.ly/hYSvUo

Comments