โป๊ปอนุมัติใบลาออก "พระอัครสังฆราชครัมแบร์เกอร์" หลังนำเงินสังฆมณฑลไปลงทุนจนติดหนี้พระสันตะปาปาอนุมัติใบลาออกของ "พระอัครสังฆราช ฟรังค์ ครัมแบร์เกอร์" ประมุขอัครสังฆมณฑลมาริบอร์ ประเทศสโลเวเนีย หลังบริหารงานแย่ด้วยการเอาเงินอัครสังฆมณฑลไปลงทุนจนเละ ติดหนี้อ่วมอรทัย 17 ล้านยูโร (ประมาณ 711 ล้่านบาท) http://bit.ly/eOi5o1
Comments