โป๊ปชี้ชีวิตคริสตชนเโตไม่ได้ถ้าขาดการหล่อเลี้ยงจากมิสซาและศีลมหาสนิทพระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันชีวิต "น.เปโตร คานีซีอุส นักปราชญ์ของพระศาสนจักร" ชาวดัชต์คนแรกที่เป็นสมาชิกคณะเยซูอิต นักบุญองค์นี้ช่วยให้ยุโรปหลายชาติกลับมาเป็นคาทอลิก หลังจากทรุดไปพักใหญ่จากการประกาศแยกตัวของ มาร์ติน ลูเธอร์

พระองค์ยังทรงแบ่งปันอีกว่า "ชีวิตคริสตชนจะเติบโตไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพิธีมิสซาและศีลมหาสนิท" http://bit.ly/i90xXj


Comments