กลุ่มวิถีคริสตชนยังคงถูกคำสั่งแบนจากพระสังฆราชคาทอลิกญี่ปุ่นกลุ่มวิถีคริสตชน ยังคงถูกคำสั่งแบนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งญี่ปุ่น แม้พระสันตะปาปาและสันตะสำนักจะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแล้วก็ตาม เรื่องนี้ บอกยากว่าใครผิดใครถูก เพราะทางญี่ปุ่นบอกว่า โป๊ปคิดแบบคนตะวันตก ถ้าคิดแบบนั้นคาทอลิกญี่ปุ่นเละแน่ๆ แต่มองอีกแง่ คำสั่งโป๊ปต้องเป็นสิทธิ์ขาดเหมือนกัน http://bit.ly/fEU3cy
Comments