ผู้สร้าง App "คู่มือแก้บาปบนไอโฟน" ร่วมย้ำไม่เคยบอกว่า App นี้แทนการแก้บาปกับสงฆ์ได้เปิดใจ "แพทริค ไลเน่น" คนสร้าง App คู่มือแก้บาปบนไอโฟน "ผมเห็นด้วย 100% กับวาติกันที่บอกว่า App ตัวนี้แทนการแก้บาปกับพระัสงฆ์ไม่ได้"

ไลเน่นยังบอกอีกว่า เขาสร้าง App นี้เพื่อเป็นคู่มือให้ทุกคนได้่เตรียมตัวแก้บาปอย่างดี ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อมาบอกว่า "แก้บาปทางไอโฟนได้" http://bit.ly/fB44SB

Comments