ฟาติมาสาร - คาทอลิกเพิ่มต่อเนื่อง...แต่นักบวชหญิง “อาการไม่ดี” (27 กุมภาพันธ์ 2011)

ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา จำนวนประชากรคาทอลิกทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้การเพิ่มจำนวนจะไม่มากนัก แต่มันก็เป็นเรื่องน่าดีใจสำหรับเราทุกคน   ...
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการนครรัฐวาติกัน ได้เข้าถวายหนังสือสถิติประชากรคาทอลิกโลกประจำปี 2011 แด่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 โดยหนังสือสถิตินี้ แม้หน้าปกจะบอกว่าเป็นปี 2011 แต่เนื้อหาภายในคือการรายงานจำนวนคริสตังในปี 2009 ที่ไม่รายงานปี 2010 เพราะยังรวบรวมได้ไม่ครบ เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นปีดังกล่าวมาได้แค่ 2 เดือนกว่าๆเอง ถ้าจะดูปี 2010 ต้องรอปีหน้า

สำหรับรายละเอียดภายใน ปรากฏว่า จำนวนประชากรคาทอลิกทั่วโลกใน ค.ศ. 2009 มีทั้งสิ้น 1,181 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวดี เพราะมันเพิ่มขึ้นจากปี 2008 ที่มีคริสตังทั่วโลก 1,166 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 15 ล้านคน...หากใครล้างบาปในปี 2009 หมายความว่า คุณเป็น 1 ใน 15 ล้านคนนี้) หากตีเป็นเปอร์เซ็นต์จะพบว่า โลกมีคริสตังเพิ่มขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์ (ส่วนปี 2007 โลกมีคริสตัง 1,166 ล้านคน ปี 2006 มีคริสตัง 1,131 ล้านคน ... จะเห็นได้ว่า คริสตังเพิ่มขึ้นแบบทีละนิด มา 4 ปีติดต่อกันแล้ว)

ลงไปดูภาพเชิงลึกกันหน่อย ประชากรคริสตัง 1,181 ล้านคน อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ 49.3 เปอร์เซ็นต์, ยุโรป 24 เปอร์เซ็นต์, แอฟริกา 15.2 เปอร์เซ็นต์, เอเชีย 10.7 เปอร์เซ็นต์ และ โอเชียเนีย 0.8 เปอร์เซ็นต์ 

มาดูจำนวนพระคาร์ดินัลกันบ้าง ปัจจุบัน (23 กุมภาพันธ์ 2011) พระศาสนจักรมีพระคาร์ดินัล 201 องค์ แต่มี 117 องค์เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (พระคาร์ดินัลเหล่านี้ อายุต่ำกว่า 80 ปี ... ส่วนอีก 84 องค์ที่เหลือ อายุเกิน 80 ปี หมดสิทธิ์เลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่)

ส่วนทางพระสังฆราช ปี 2009 มีพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก 5,065 องค์ ขณะที่ปี 2008 มีพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก 5,002 องค์, ปี 2007 มี 4,946 องค์ และปี 2006 มี 4,898 องค์ (เพิ่มมา 4 ปีติดแล้ว)

ส่วนพระสงฆ์ ปี 2009 มีพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 410,593 องค์ เพิ่มจากปี 2008 ที่มีพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 409,166 องค์ และยังเพิ่มจาก ปี 2007 ที่มี 408,024 องค์ เช่นเดียวกับเพิ่มจากปี 2006 ที่มี 407,242 องค์ ตรงนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะช่วงค.ศ.1980-2000 จำนวนพระสงฆ์ทั่วโลกลดลงอย่างหนัก จนเหลือเพียง 405,178 องค์ แต่พอปี 2000 เป็นต้นมา ตัวเลขดังกล่าว ค่อยๆไต่ขึ้นมาทีละนิด แม้จะไม่มาก แต่ 10 ปีที่ผ่านมา พระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พูดถึงจำนวนพระสงฆ์ รายละเอียดบอกว่า จำนวนพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลกในรอบปี 1999-2009 (10 ปีย้อนหลัง) เพิ่มขึ้น 1.4 เปอร์เซ็นต์ โดยปี 2009 มีสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 410,593 องค์ ส่วนปี 1999 มีสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 405,009 องค์ 

หลายท่านน่าจะทราบดีว่า พระสงฆ์คาทอลิกแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1) สงฆ์สังฆมณฑล (อาทิ คุณพ่อที่ประจำวัดแม่พระฟาติมา รวมทั้งบราเดอร์ที่คอยช่วยคุณพ่อในเวลามิสซา) และ 2) สงฆ์คณะนักบวช อาทิ สงฆ์เยซูอิต, สงฆ์มหาไถ่, สงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ และสงฆ์ซาเลเซียน เป็นต้น ... ในรอบปี 2009 สัดส่วนสงฆ์ทั้ง 2 แบบจากทั้งหมด 410,593 องค์ แบ่งได้เป็น สงฆ์สังฆมณฑล 275,542 องค์ และ สงฆ์สังกัดคณะนักบวช 135,051 องค์ ทวีปที่มีอัตราการเพิ่มจำนวนพระสงฆ์มากสุดในโลกคือทวีปแอฟริกา 38.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเอเชีย 30.5 เปอร์เซ็นต์ พูดรวมๆ ทุกทวีปมีพระสงฆ์เพิ่มขึ้น ยกเว้น “ยุโรป” ยักษ์หลับแห่งคริสตศาสนา 

มาดูที่สถิตินักบวชหญิงกันบ้าง งานนี้ บอกได้คำเดียวว่า “น่าวิตกมากๆ” ค.ศ. 2000 มีนักบวชหญิงทั่วโลก 801,185 คน ส่วนปี 2008 ทั่วโลกมีนักบวชหญิงเหลือ 739,067 คน มาปี 2009 ยิ่งแย่ไปใหญ่ นักบวชหญิงทั่วโลกเหลือแค่ 729,371 คน ... เรียกได้ว่า จำนวนซิสเตอร์และมาเซอร์ลดลงสวนทางกับจำนวนคริสตังและจำนวนพระสงฆ์ ชนิดที่ยังมองไม่เห็นวี่แววการดีดตัวกลับขึ้นมาได้

ปิดท้ายกันที่ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในสามเณราลัย ปี 2009 มีเณรทั่วโลก 117,978 คน เพิ่มจากปี 2008 ที่มี 117,024 คน (เพิ่มน้อยมากๆ แค่ 954 คนเท่านั้น) กระนั้น เราจะพบว่า จำนวนเณรคาทอลิกเพิ่มขึ้นมา 4 ปี ติดต่อกันแล้ว ปี 2007 มีเณรคาทอลิก 115,919 คน ส่วนปี 2006 มี 115,480 คน ถือว่า เพิ่มไม่มาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่เพิ่มแล้วกัน

ทุกปีที่รายงานข่าวจำนวนประชากรคาทอลิกทั่วโลก ผมมักจะเขียนทิ้งท้ายบทความว่า “หนังสือเล่มนี้ นับรวมคนทิ้งวัดเข้าไปด้วย (เป็นคริสตังแค่ชื่อ แต่ใจอาจจะไม่ใช่) ฉะนั้น อย่าเพิ่งดีใจกับข่าวประชากรคริสตังเพิ่มขึ้น”

... ปีนี้ ผมก็ยังยืนยันแบบนั้น จำนวนคริสตังทั่วโลกเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องดี แต่มันจะดีกว่านี้ ถ้าการเพิ่มจำนวน ไม่ได้เป็นแบบเพิ่ม “ปริมาณ” แต่ควรจะเพิ่ม “คุณภาพ” ไปพร้อมๆกัน   AVE   MARIAComments