"YouCat" หนังสือคำสอนประจำงานเยาวชนโลก 2011ผู้เข้าร่วมงานเยาวชนโลก 2011 ที่สเปน เตรียมรับแจกหนังสือ "YouCat" (Youth Catechism) หนังสือคำสอนสำหรับเยาวชนอายุ 14-20 ปี พระสันตะปาปาทรงนำมาปรับปรุงเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะ พระองค์บอกว่า "I RECOMMEND TO YOU THE READING OF AN EXTRAORDINARY BOOK ... พ่อแนะนำพวกเธอให้อ่านหนังสือยอดเยี่ยมเล่มนี้" http://bit.ly/hlSiVg

Comments