"พ่อคันตา" ย้ำคริสตังต้องสู้กับสังคมที่ไม่มีศาสนาคุณพ่อรานิเอโร่ คันตาลาเมสซ่า สุดยอดนักเทศน์ประจำสันตะสำนัก ย้ำชัด คริสตังต้องฟื้นฟูความเชื่ออย่างหนัก เพื่อจะได้ต่อสู้กับสังคมที่ต้องการกำจัดพระเจ้าออกจากการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวจากนครรัฐวาติกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา

การเทศน์เตรียมจิตใจครั้งที่สองในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งจัดขึ้นในวัดน้อยมารดาพระผู้ไถ่ มีขึ้นภายใต้หัวข้อ "เราได้เห็นและเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลาย" (1จอห์น 1:2) โดยครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเข้าร่วมรับฟังเตรียมจิตใจเหมือนเช่นเคย

คุณพ่อคันตาลาเมสซ่า นักเทศน์สังกัดคาปูชิน ให้ข้อคิดว่า "ยุคนี้เป็นยุคอันตรายที่คนทั่วไปไม่มีความเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดร ดังนั้น เราจำเป็นต้องแสวงหาและฟื้นฟูความหมายแท้จริงของแก่นสำคัญแห่งการเป็นคริสตชน"

"เราต้องฟื้นฟูความเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดรอย่างหนัก ไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ประกาศพระวรสารเท่านั้น แต่เรายังต้องฟื้นฟูความเชื่อที่เรามีด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ก้าวเดินไปบนหนทางศักดิ์สิทธิ์และได้รับพระพรจากพระเจ้า" สุดยอดนักเทศน์ ให้ข้อคิด
Comments