วาติกันเริ่มติดตั้งต้นคริสต์มาสยักษ์แล้ว


วาติกัน ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ ความสูง 34 เมตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต้นไม้ยักษ์ดังกล่าว ถูกส่งมาจากทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี

พนักงานขับรถส่งต้นคริสต์มาสที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ บอกว่า ต้นไม้ต้นนี้ มีอายุกว่า 94 ปี มันจะได้รับการประดับด้วยดวงไฟกว่า 1,500 ดวง และของตกแต่งอีก 3,000 ชิ้น

สำหรับวันเวลาเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปีนี้คือวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งคาดกันว่า พระคาร์ดินัล โจวานนี่ ลาโยโล่ ประธานสมณกรรมาธิการนครรัฐวาติกัน จะเป็นประธาน

ทั้งนี้ ประเพณีการติดตั้งต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมาร ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เป็นพระดำริของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งทรงให้ริเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1982Comments