วาติกันเผยเอกสารที่คาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ขอให้ลงโทษสงฆ์ที่ทำผิดร้ายแรงวาติกัน จัดการเปิดเผยเอกสารที่บ่งบอกว่า พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ หรือพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน เคยกดดันให้มีการลงโทษสงฆ์ที่ประพฤติผิดร้ายแรง อาทิ ล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากเห็นว่า บทลงโทษในตอนนั้น มีกระบวนการช้าเกินไป และอาจก่อให้เกิดผลร้ายกับพระศาสนจักรได้


เอกสารที่ได้รับการเปิดเผย เป็นจดหมายที่ พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ ซึ่งตอนนั้นเป็นประธานสมณกระทรวงพระสัจธรรม (ดูแลความเชื่อ) ได้ส่งถึง พระคาร์ดินัล โฆเซ่ โรซาโล่ ลาร่า สมณชาวเวเนซุเอล่า ประธานสมณกรรมาธิการตีความฝ่ายนิติบัญญัติ ใจความว่า ขอให้รีบดำเนินการลงโทษสงฆ์ที่ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม แม้ พระคาร์ดินัลลาร่า จะเห็นด้วยกับคำขอของ พระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ แต่ก็ไม่ได้ตอบสนองและนำไปดำเนินการ โดยให้เหตุผลว่า มันยุ่งยากเกินไป ก่อนจะเสนอให้สมณกระทรวงพระสัจธรรม ออกจดหมายย้ำเตือนพระสังฆราชตามสังฆมณฑลต่างๆใช้อำนาจที่ตนมี จัดการสงฆ์เหล่านั้น แทนการส่งคำร้องมายังสันตะสำนัก ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับการดำเนินการ

สำหรับจดหมายฉบับนี้ พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ ส่งไปให้สมณกรรมาธิการตีความฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อ ค.ศ.1988 โดยวาติกันนำมาเผยแพร่ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระสันตะปาปาไม่เคยนิ่งเฉยต่อกับการจัดการสงฆ์ที่ประพฤติร้ายแรงแต่อย่างใดComments