โป๊ปและคาร์ดินัลหารือปัญหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาและพิธีกรรมสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงร่วมหารือปัญหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความสำคัญของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับคณะพระคาร์ดินัลกว่า 150 องค์ โดยจำนวนนี้ มีพระคาร์ดินัลที่เตรียมได้รับการอภิเษกสุดสัปดาห์นี้ 24 องค์

การอภิปรายหารือดังกล่าว มีขึ้นช่วงสายของวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันภาวนาและแบ่งปัน การครบรอบ 10 ปีแห่งการออกเอกสาร "พระอาจารย์เยซู" (Dominus Iesus) ซึ่ง สมณกระทรวงพระสัจธรรม ได้ออกไว้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2000 โดยใจความสำคัญของเอกสารดังกล่าว ระบุว่า ความรอดแท้จริงมาจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้น

พิธีการเริ่มด้วยการนำสวดเปิดประชุมโดยพระสันตะปาปา จากนั้น พระองค์ทรงนำการอภิปรายใน 2 ประเด็น ก็คือ เสรีภาพในการนับถือศาสนา และ ความสำคัญของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ โดยช่วงอภิปราย สันตะสำนักไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาทำข่าว กระนั้น สันตะสำนัก ก็ได้ออกแถลงการณ์รายละเอียดการอภิปรายว่า "พระสันตะปาปาทรงรำลึกถึงพระบัญชาของพระเจ้าที่เน้นย้ำให้พระศาสนจักรประกาศพระวรสาร หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการประกาศพระวรสารก็คือการได้รับอิสรภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถแยกออกได้เลย แม้ว่า ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร เราจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านการประกาศพระวรสารในรูปแบบต่างๆก็ตาม"

"ในส่วนประเด็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า พิธีกรรมคือสิ่งสำคัญต่อชีวิตของพระศาสนจักร เพราะนี่คือสถานที่สำหรับการประทับของพระเจ้าท่ามกลางเรา ดังนั้น พิธีกรรมคือสถานที่ซึ่งความจริงจะดำรงอยู่กับเรา" แถลงการณ์ ระบุ

ทั้งนี้ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายร่วมกัน ระหว่างพระสันตะปาปากับบรรดาพระคาร์ดินัล ว่า "นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่จัดให้มีการลงมติหรือตัดสินใจ แต่เป็นการภาวนาและแบ่งปันร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ พระสันตะปาปา ได้รับฟังมุมมองจากคณะพระคาร์ดินัล อีกด้วย"


ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาอภิปรายร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล

Comments