จีนสวนกลับวาติกันคุกคามเสรีภาพนับถือศาสนากระทรวงการต่างประเทศจีน จัดการสวนกลับวาติกัน เป็นพวกคุกคามเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวจีน หลังไม่กี่วันที่ผ่านมา วาติกันออกแถลงการณ์ตำหนิการอภิเษกพระสังฆราชใหม่ของจีน รวมทั้งการบังคับพระสังฆราชที่สวามิภักดิ์ต่อพระสันตะปาปา ให้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ตามรายงานจากกรุงปักกิ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

วาติกันได้ออกแถลงการณ์ตำหนิรัฐศาสนจักรคาทอลิกจีนว่า เบียดเบียนสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา จากการบังคับให้พระสังฆราชที่พระสันตะปาปาเห็นชอบ ไปร่วมพิธีอภิเษก พระสังฆราช โจเซฟ กู่ จินเซี๊ยะ ซึ่งพระสันตะปาปาไม่เห็นชอบ นอกจากนี้ ยังเตือน พระสังฆราชจินเซี๊ยะ มีสิทธิ์ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร จากการที่ฝ่าฝืนกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิกอย่างร้ายแรง ด้วยการไม่นบนอบต่อพระสันตะปาปา

อย่างไรก็ตาม ฮ้ง หลี่ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้ออกมาตอบโต้วาติกัน ว่า "รัฐศาสนจักรคาทอลิกจีนเป็นอิสระจากการแทรกแซงทุกรูปแบบ เรายึดมั่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาและไม่ยึดมั่นการใช้ความรุนแรง ดังนั้น ถ้า(วาติกัน)จะกล่าวหาว่า เราคุกคามเสรีภาพในการนับถือศาสนา เราก็อยากจะถามกลับว่า แล้วสิ่งที่วาติกันทำอยู่ล่ะ เรียกว่า คุกคามสิทธิเสรีภาพของสมาชิกรัฐศาสนจักรคาทอลิกจีนหรือเปล่า"

ปัจจุบัน ศาสนาที่จีนรับรองว่าถูกกฏหมาย ประกอบไปด้วย พุทธ, คาทอลิก, โปรเตสตันท์, อิสลาม และเต๋า โดยทุกศาสนา จีนจะมีหน่วยงานรัฐบาลคอยควบคุม และแม้จีนจะบอกว่า ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ สหรัฐอเมริกาก็ขึ้นบัญชีจีนเป็น 1 ใน 8 ประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง เรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา เนื่องจากทุกอย่างต้องอยู่ในความควบคุมอยู่ดี
Comments