โป๊ปเรียกร้องให้เคารพชีวิตใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่อยู่ในครรภ์สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องบรรดาผู้นำประเทศต่างๆ นักการเมือง และสื่อมวลชน ให้รู้จักเคารพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่วินาทีแรกที่เป็นระยะตัวอ่อน (เอ็มบริโอ) ซึ่งฝังอยู่ในผนังมดลูกของผู้เป็นมารดา

เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีตื่นเฝ้าเพื่อชีวิต ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พิธีดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงมีพระประสงค์ให้จัดขึ้น เพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณทารกที่ถูกฆ่าตายจากการทำแท้ง นอกจากนี้ พิธีตื่นเฝ้าเพื่อชีวิต ยังได้รับการปฏิบัติพร้อมกันทั่วโลก โดยสันตะสำนักได้ขอความร่วมมือจากสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลก ให้จัดพิธีในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา

ในส่วนบทเทศน์ประจำพิธี พระสันตะปาปา ตรัสว่า "สังคมทุกวันนี้ มีปัญหาในการแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิด หนึ่งในนั้นคือตัวอ่อนที่อยู่ในผนังมดลูกของมารดา วิทยาศาสตร์ก็เน้นย้ำอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า ระยะตัวอ่อนเป็นระยะที่มีความสามารถในการติดต่อกับมารดา ตัวอ่อนจะปฏิสัมพันธ์กับมารดาทางเลือด จากนั้น มันจะพัฒนาเป็นสายรก มีการสร้างสายสะดือและถุงน้ำคร่ำห่อหุ้ม ก่อนจะพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆ ดังนั้น ระยะตัวอ่อนไม่ใช่สสารทางชีววิทยา แต่เป็นระยะที่ชีวิตใหม่ถือกำเนิดขึ้น มันมีการเคลื่นไหว และแน่นอน นี่แสดงความเป็นมนุษย์ที่ชัดเจน"

"โชคร้ายที่สังคมสมัยนี้ ไม่เคารพชีวิตใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในการแยะแยะความดีความชั่ว พ่อขอย้ำว่า ทารกทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลก มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำแท้ง พวกเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ปัจจุบัน มีหลายประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนทำแท้งได้ หากเด็กในครรภ์มารดายังอยู่ในระยะตัวอ่อน อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องผู้นำประเทศต่างๆ นักการเมือง และสื่อมวลชน ตระหนักถึงชีวิตใหม่เหล่านั้น ด้วยการขจัดค่านิยมผิดๆให้หมดไป

"พ่อขอเรียกร้องคณะรัฐบาล ผู้บริหารประเทศ และสื่อมวลชน ช่วยกันทำทุกทางเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมการเคารพชีวิต เราต้องช่วยกันรักษาและสนับสนุนสิทธิการมีชีวิตให้ดำรงอยู่ เพราะชีวิตคือของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ดังนั้น เราต้องช่วยรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า ให้ดำรงสืบไป" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้ายComments